Nomineringskommittén "bereder klubbens val av styrelse och revisor samt styrelsens val av övriga förtroendevalda. Kommittén består av past president (ordförande), inkommande president och vicepresident." (ur stadgarna)
Kommittémedlemmar
Namn
Klubb
Funktion
Värmdö Skärgård
Ledamot
Värmdö Skärgård
Ledamot