Contact: Ami Flood
29
maj
2020
Värmdö Skärgård
On-line: klicka på mötet för info!
Gustavsberg
Sweden

”Gör mitt för att möjliggöra och göra skillnad för kommunmedborgare, näringsidkare, föreningsliv och andra intressenter. Stolt kommunmedarbetare - varje dag!”

Anslut till videomötet https://us04web.zoom.us/j/742966273 från 07:30 till 07:50 då mötet börjar, föredraget är slut kl 08:30.

Värmdö är en kommun med potential och förutsättningar att möta Värmdöbons behov av service med en hög grad av attraktivitet och kvalité. Jag ser mig som en möjliggörare, bland annat genom att säkerställa struktur och tydliga mål, men också genom att ta tillvara den kraft som finns i organisationen, hos Värmdö näringsliv, föreningsliv och invånare, säger hon.

Hon kommer närmst från en position som senior rådgivare på PwC och tillträdde i januari 2020. Efter nära 20 år inom offentlig verksamhet har Cecilia Lejon bred erfarenhet av den kommunala organisationen och strukturen. Hon har arbetat i både Malmö stad och Trelleborgs kommun och är initiativtagare till Trelleborgsmodellen, Sveriges första automatisering av ekonomiskt bistånd.

Under sina elva år i Trelleborgs kommun har Cecilia Lejon vänt upp och ner på en rad etablerade syn- och arbetssätt. Det är nog ingen överdrift att påstå att verksamheten kan delas in i före respektive efter Cecilia Lejon. Hon kom till Trelleborg efter fem år som chef för arbets- och utvecklingscentret i Rosengårds stadsförvaltning i Malmö med målet att få så många som möjligt i arbete. En ambition hon tog med sig till sitt nya uppdrag som chef för socialförvaltningen.