17
feb
2023
Värmdö Skärgård

Sweden

VIKTIGT MEDDELANDE

FRÅN FESTKOMMITTÉN 

 

På grund av det höga kostnadsläget på mat och el har festkommittén beslutat att senarelägga 30-årsjubileet och återkommer med ett nytt datum senare i vår.

Detta innebär att tidigare utskickat ”Save the Date” den 17:e februari 2023 dras tillbaka.

 

Hälsningar från festkommittén
Ingrid Sjöbeck, Barbro Bergman och Pernilla Sjöswärd