24
jan
2021
Värmdö Skärgård
västra räknäsvägen 3
Gustavsberg
Sweden

Vi börjar året med en vandring i Amis hemtrakter. Aspvik och Betsede är två fina villaområden med anor från sekelskiftets grosshandlarera, men med historia som vi känner till från 1500-talet. Då Ami känner till området blir hon vår lokala guide. Vandringen går på grusade stigar och lokalgator samt ett  litet avsnitt på mer trafikerade Aspviksvägen.Några uppförsbackar annars ganska lätt vandring. Dagsaktuellt: En kort bit med lite surt och rötter på stigen, några isiga ställen, men man kan gå vid sidan om dessa partier. Sträckan runt båda områdena är ca 7-7,5 km. Vi tar med fika och då kan vi ta det längs sjön någonstans eller vid våra taktäckta dansbana och mötesplats vid midsommarängen för Aspvik/Räknäs. Vädret blir mulet, kring nollan.

Parkering kan göras vid busskuren vid infarten till Västra Räknäsvägen där ni möts upp av Ami.eller parkera hemma hos Ami, för på natten har två skrotbilar ställts upp så det är inte längre så många platser vid busskuren.... 
För mer info om Aspvik titta på vår hemsida rvv.se