Publicerad av Anders Kron den 16 Sep 2022
Visste du att vid utpressningsattacker betalar åtta av tio brottsoffer, varav sex angrips igen? Eller att "cybercrime" uppskattas kosta samhället ca 265 mdkr årligen!
Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstaterande att det idag är Dag och Dagas namnsdag samt att dessa namn är besläktade med Dagmar och Dagny.
 
Den 16 september är också Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Samma dag 1848 avskaffades slaveriet i Frankrike.
 
Jenny konstaterade att vi var 20 närvarande varav 6 gäster och av dessa hette tre Jan.
 
Ami berättade om läget när det gäller att ta hand om invandrare.
 
Vi beslutade att repetera förra årets insats att låta frukostkassan en månad gå till poliobekämpning..
 
Vi konstaterade också att vi hade varit 8 antal närvarande på gårdagens AW samt tackade Dennis och klubbmästeriet för arrangemanget.
 
På grund av tekniska problem så hade vi ingen kontakt med Guje och Sven som var med digitalt. Guje skulle dock ha informerat om BASRAN:s fjärde seminarium med titeln "Littering in the Baltic Sea and its shores" i Helsingfors den 1 oktober.
 
Johan B presenterade dagens föredragshållare Jan Olsson från NOA ”Cybercrime center”:
  • Cybercrime uppskattas kosta samhället ca 265 mdkr
  • Grundproblemet är dataintrång och därmed stöld av information
  • Skydd med lösenord, tumavtrycc eller ansiktsigenkänning räcker inte utan man måste tillämpa en kombination av dessa
  • Dessutom måste problemet med ”den mänskliga faktorn” lösas genom bättre information och utbildning
  • Ett vanligt brott är cyberintrång kombinerat med utpressning. Problemet för polisen är att endast 3% av dessa polisanmäls
  • Vid utpressningattacker betalar 86% varav 80% angrips igen
Anders avslutade med att önska alla en trevlig helg samt informerade om att nästa fredag är han i fjällen och att Ami då har lovat att svinga ordförandeklubban.
 
 
Vid pennan och tangenterna.
Anders K