Publicerad av Anders Tihkan den 19 Aug 2022
Började du för 25 år sedan att bygga upp din förmögenhet? Om inte, så är det hög tid att börja nu! Förvaltningen är inte bara att generera avkastning, du behöver också tänka på arvsfrågor m m.
Efter sommaruppehållet törstade klubbens medlemmar efter en god frukost med kamratlig samvaro och, givetvis, efter ett rejält föredrag. Idag uppfylldes dessa förväntningar med råge. Och inte bara en föreläsare, utan två! Dessutom i ett viktigt ämne som bör väcka tankar hos såväl fattig som rik.
 
Åldersrika åhörare må minnas den alltid kloke Salon Gahlin som konstaterade att "det enklaste sättet att skaffa sig en liten förmögenhet är att börja med en stor".
 
Dagens föredrag hade dessbättre inte den utgångspunkten, utan vi fick veta att man som klient till ett "Fullservice Family Office" får hjälp på många olika områden förutom förmögenhetsförvaltning, inte minst generationsskiften. Eller "successionsrådgivning" som det kan heta på familyoffice-språket - både formalia och handfast utbildning av barnen.
 
Jens Bruneheim och Henrik Kwarnmark från von Euler & Partners gav oss en fin översikt av de olika områden som bolaget är verksamt på, antingen med egen kompetens eller med hjälp av specialister som man samarbetar med. Bolaget är en oberoende aktör, dvs man säljer inte egna produkter (vilket de flesta banker och finansföretag gör!) och erbjuder kontroll över komplexa ekonomier med enkel rapportering och noggrann admin.
 
Det tar lång tid att bygga upp en förmögenhet, i snitt 25 år enligt amerikansk statistik. Här utbyttes blickar mellan medlemmar som insåg att nu är det hög tid att sätta igång, medan författaren av detta referat undrar om det räcker med dubbla tiden i Sverige?
 
Det är också svårt att bevara en förmögenhet: 70 procent förlorar sin familjeförmögenhet i nästa generation, 90 procent förlorar den efter två generationer (fortfarande US-statistik).
 
 
 
 
Henrik använde några Nobelprisade insikter i mänskligt beteende. Den första var Kahnemans som visar att våra känslor för förlust är dubbelt så stora som för en vinst: "Vi hatar förluster mer än vi gillar vinster" - se diagrammet till vänster. Måttet på smärtan att förlora en krona är alltså dubbelt så stort på lyckan att tjäna en krona. Det gör oss riskaverta, vi avstår från spelet därför att vi vill inte förlora pengar. Känner någon igen sig?
 
Människor är i regel rädda för fel saker. Oro för att dö i terrordåd är vanlig nuförtiden, men det är ca 34 000 ggr mer sannolikt att dö i cancer. 
 
En jämförelse mellan några dödsorsaker för amerikaner (10-årssnitt) är tankeväckande (de amerikanska vapenlagarna spelar stor roll här, t ex har vi inte så många beväpnade småbarn i Sverige, tror jag):
 
 
 
Rädslor driver oss till dåliga beslut, det gäller även proffsinvesterare. Risk är dock det pris vi betalar för att få högre avkastning.
 
Uthållighet är en annan viktig faktor. Marshmallowexperimentet på fyraåringar vid Stanford ("om du inte äter upp den förrän jag kommer tillbaka, så får du två") visade att de uthålliga barnen lyckades bättre på många områden i livet. Henrik har naturligtvis bjudit sina tre barn på marshmellows och noterat resultatet för senare uppföljning!
 
Peter Lynch, Beating the Street var Henriks första bok om investeringsanalys, den lärde honom hur man är långsiktig och slår index och kanske även experter.
 
Nudge-teorin är ett annat Nobelpris (Richard Thaler 2017) som visar hur smarta marknadsförare, reklamfolk m fl knuffar oss till att ta beslut. Bl a ger "Home-bias" (vi gillar det vi känner till) effekten att man investerar sådant man känner till (t ex investerar i aktier, dessutom i svenska företag.
 
Efter denna förnämliga genomgång belönades föredragshållarna Jens och Henrik med att klubben i vanlig ordning skänker poliovaccin som Gates-stiftelsen dubblar. Deltagarna i frukostmötet skingrades för att gå hem och tänka över sina finansiella strategier.