Publicerad av Ami Flood den 14 Jan 2022
Föredrag om pionjärskapet att vara föregångare som privat förskola inom Värmdö Kommun. VD och rektor Tove Ryman berättar. Förskolan och skolan LÄR har Läroplanen som grund för det pedagogiska arbetet med det lustfyllda lärandet i fokus. LÄR tillvaratar barns naturliga nyfikenhet och utvecklar deras intresse för eget lärande från tidig ålder.
 
Anteckningar från digitalt fredagsmöte den 14 januari 2022
 
Antal deltagare: totalt 29 personer varav 4 gäster där en är gästande Rotarian
Dagen inleddes med att Tomas reflekterade både lite bakåt och framåt. Det var 100 år sedan Vasaloppet kördes första gången (som tävling). Det var också 100 år sedan kvinnor kom in i riksdagen (1922). Närmaste framtiden håller ett val i september i Sverige och Drottning Elisabeth firar 70 år som regent.
Namnsdag: Felix och Felicia – betyder lycklig. Därifrån kommer också uttrycket ”flax”.
Händelser: 1925 sändes Barnens brevlåda första gången – och Tomas kan berätta att han sjungit i det programmet som barn.
Avliva myter - faktoider: ”Der dumme Schweden” är ett uttryck vi hört en del.  Det är ett svenskt uttryck på tyska för det mindervärdeskomplexsom svenskar kan drabbas av i kontakter med utlandet. Vanligast är dock att uttrycket används för att beskriva att svensken är (förment) lättlurad och används ofta i sammanhang då t.ex. bidragsfusk diskuteras. Uttrycket ”der dumme Schwede” kommer med all sannolikhet från det 30-åriga kriget då de svenska soldaterna inkvarterades i tyska städer och blev lurade.
Östersjötips: Välj MSC märkt fisk – då är den garanterat viltfångad i innehåller och har fångat med minimal påverkan på havsmiljön.
Skryt:
Tomas hyllar jubilaren Ingrid som har fyllt 70 år vilket hon förnekar och informerar att hon har firat 35 år för andra gången….Jenny har också födelsedag men nu har hon passerat jämn födelsedag.
Tomas skryter också över att han som pensionär lyckats lägga upp sig på LinkedIn. Och har har kontaktats av en museieansvarig som läst boken ”Äga, leva och bo” och där fått mer inspiration till att värdera alla samlingar.
Johan B: Sista gången de är bara två i hushållet – hämtar sin hund idag.
Sven: Skröt över att ha åkt tåg t/r till Spanien.
Information:
PO berättade att vi har ett ungdomsutbyte på gång. Lydia som vill göra ett sommarutbyte.
Föredrag:
Ingrid introducerar Tove Ryman som varit tidigare Rotarym0 åredlem i klubben och ska berätta om hur det är att ”Vara pionjär i Värmdö kommun.”
Tove berättar att hon har startat Skolan Lär. Hon har också bott på Värmdö i 50 år, men det var när hon hade egna förskolebarn som hon inspirerades att göra något nytt när hon själv ansåg att förskolan bara var en ”inlämningsplats” för barnen.
Hon hörde talas om en förskola i Uppsala och åkte dit på studiebesök. Utifrån det och egna idéer så fick hon idén om att skapa en förskola som tog hänsyn till alla våra intelligenser. Hon använde franska läroplanen ”Ecole Maternel” som förlaga och gjorde sin egen. Hon tog kontakt med dåvarande skolansvarig i kommunen Elisabeth Fredell som trodde på hennes idé och godkände starten av förskolan. Först gick det inte så bra för många föräldrar trodde att det skulle bli som en ”skola” och tyckte det var för tidigt för barnen. Tove var ju egentligen 10 år före sin tid med konceptet som senare kommit att spridas till flera.
År 2001 blev en vändpunkt för henne av privata orsaker – och då bestämde hon sig för att hon ville ta över Lär som privat verksamhet – men det var inte helt enkelt. Dock lyckades det och hon fortsatte som privat verksamhet. I början fick hon även då en hel del ”stryk” eftersom det inte var så vanligt med privata förskolor och framför allt inte på Värmdö. Hennes make var ekonom och hon själv utbildad pedagog så de var ett starkt team. Så småningom startade de också skola på Värmdö och i Nacka och Östermalm.  Skolan på Värmdö hade 150 elever fram till att Engelska skolan etablerades då de på ett bräde förlorade 50 elever. En del har tillkommit så idag har skolan 109 elever. Ösbydalens förskola har 100 barn, Nacka skola har 80 elever och Östermalm 100 elever. Totalt har de 70 anställda och omsätter 55 miljoner. Numera är maken avliden.
Tove har alltid främjat vikten av gott uppförande och ordning och reda – regler för barnen. Det är särskilt viktigt för barn med särskilda behov att de vet hur dagen ska se ut.
Pedagogiken är att framför allt lära alla barn från 1år Matte, Svenska och Engelska – fast på deras egna nivåer förstås. Exempelvis när de har Teknik får barnen ta med någon teknisk pryl hemifrån och sen talar de om den. De jobbar också med boklåda så läsning är viktigt. Utomhusvistelse och skogen är också ett viktigt element. Småbarnen sover t ex ute i sina vagnar varje dag året om. Under pandemin har man haft öppning och stängning av förskolan utomhus för att förhindra smittospridning. Förskolan är öppen mellan 07-17.30.
Föräldraundersökningar visar att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten. T ex värderas maten högt av både föräldrar och barn. De har egna kokerskor och använder inga halvfabrikat. Maten kostar 20 kr/dag och barn och man är också noga med att inget ska kastas.
 
Därefter följde en frågestund som kom att handla om integration och mångfald, hur kritiken mot skolan formulerades i början, samt hur framtiden ser ut för verksamheten. En stor diskussion uppstod kring samarbete mellan privata och kommunala enheter – som inte finns idag i kommunen och värdet av att samarbeta i olika led över alla stuprör för att motverka barn som far illa eller riskerar att göra det.
Tove avtackades med vårt Poliodiplom i vanlig ordning.
Nästa vecka kommer det också att vara digitalt möte på zoom (hela januari tills vidare). Föredraget handlar då om ”Kartan och Världsbilden” av Lasse Granath.