Publicerad av Anders Tihkan den 15 Nov 2021
TRF
Vår klubb samlade in mest bidrag per medlem till The Rotary Foundation förra året - stiftelsen som med mycket hög effektivitet gör gott i världen.
 
I TRF går 92 procent av insamlade pengar till hjälpverksamhet, alltså minimalt med administration. 
 
Läs mer på distriktets TRF-sida om fonder och hjälpprojekt över hela världen.