Publicerad av Anders Kron den 07 Oct 2022
Hur får man Agenda 2030 att ta plats redan i förskolorna? Svar: genom att skicka in de skalbara sagofigurerna Frida Frågvis och Fabbe Funderare som engagerar barnen att lösa problem i 17 olika uppdrag.
 
Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstaterande att det idag är Birgittadagen. Anledningen är att den Heliga Birgitta helgonförklarades den 7 oktober 1391. Eftersom Elisabeth har Birgitta som andranamn gratulerades hon med en applåd. Dagen innan den 7 oktober är det den 6 oktober och Jenny har namnsdag, varför Jenny gratulerades med en applåd.
 
Vi konstaterade också att i veckan som varit var det internationella barndagen på måndag, kanelbullens dag på tisdag och försoningsdagen på onsdag.
 
Elisabeth konstaterade att vi var 22 närvarande varav 5 gäster. Till detta kom två stycken som anlände lite senare.
 
Dagens skryt:
 • Undertecknad konstaterade att han lyckats komma ihåg att ta på sig namnbrickan
Ami berättade om läget när det gäller att ta hand om invandrare och Sven om läget i Östersjöprojektet.
 
Anders informerade om möjligheten till julkort m m via Rotary.
 
Anders B uppmärksammade att vår hedersmedlem John E Franzén gått ur tiden. Anders K tackade och lovade att klubben skulle uppmärksamma det.
 
Guje presenterade dagens föredragshållare, ledningsgruppen i Edyoutell AB:
 • Edyoutell är ursprungligen ett UF projekt som ger ut 17 sagoböcker om att uppfylla 2030 målen
 • Verksamheten håller på att breddas från sagoböcker till barnprogram, lekland och sånger
 • Målgruppen är främst förskolor men också bibliotek
 • Hittills har man sålt 490 ”boxar” och marknaden är främst i Stockholmsområdet med fokus på Nacka
 • En hemsida speciellt utformad för pedagoger har just lanserats
En omfattande diskussion hur vi från Rotary kan stödja verksamheten bl.a via Rotary Peace Center.
 
Anders avslutade med att önska alla en trevlig helg.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K
 
 

Mer info om Edyoutell

 
Så här bra gick det för "17 sagor UF" i UF-kategorin Entreprenörskap på riktigt 2020 - fem förstaplatser i kategorierna:
 • Årets UF-företag
 • Årets Vara
 • Årets Hållbara UF-företag
 • Årets Monter
 • Årets Innovation