Publicerad av Anders Tihkan den 24 Jan 2020
När president Dennis som vanligt klämtade i klockan för Värmdö Skärgård Rotaryklubbs frukostmöte tror jag inte att många av oss som anade att vår syn på livet skulle ändras för alltid.
 
”I VÅR TID HAR VI GLÖMT BORT VAD DET ÄR ATT EXISTERA”  
Dagens föredragshållare Ann Lagerström har ett brokigt förflutet, förutom att ha varit klasskamrat till Tomas Brytting på Adolf Fredrik var hon bl a journalist på SvD i 20 år, ansvarade för Idag-sidan. Hennes syn på livet ändrades när hon genom prästen Ted Harris stiftade bekantskap med Sören Kierkegaards filosofi. Och nu drog vårt frukostföredrag iväg med filosofiska tankar i raketfart!
 
Kierkegaards filosofiinriktning debuterade i augusti 1935 när han som deprimerad 22-åring ansåg livet meningslöst, lämnade jetsetlivet i Köpenhamn och drog sig undan till Gilleleje för filosofera. Han insåg genom sin dagbok att han bara hade importerat andras tankar. Insikten slog ner i honom som en blixt. "Vi har glömt vad det är att existera"! Kierkegaard menade att han inte existerade när han endast kopierade andras tankar, när han inte var i en dynamisk relation till världen och sig själv. 
 
Att existera är att stå mitt i orkanen och rörelsen: "allt" är hela tiden i rörelse! Ett val är att kopiera andra eller att öppna sig för sin egen rörelse, dvs att vara subjektiv, förhålla sig till allt som händer. Förhållandet till världen ändrar sig med världen, samtidigt som man känner en egen stabilitet. Vi vet fortfarande inte vad "jag" är. 
 
Så här långt in i det svåra men utmärkta föredraget insåg eder veckobrevsskrivare att kamraternas förväntningar på referatet skulle överträffa såväl hans fattnings- som uttrycksförmåga. Ann fortsatte föredraget med att vi lever i fundamental osäkerhet. Människan har valmöjligheter, men filosoferna är oense om hur fritt valet egentligen är. Vem skulle t ex frivilligt ta det här svåra uppdraget att leva? Imponerande att några gör det! Själv undrade jag vilken dynamik som hade styrt mitt val att ta på mig skrivuppdraget. 
 
Några minuter senare insåg jag dessutom att åtminstone enligt existentiell filosofilära är det ingen annan organism i universum som upplever dessa 30 minuter (föredraget, platsen, historien, …) på samma sätt som jag. Vilket egentligen gör referatet meningslöst, eller hur. Kanske t o m för mig själv, eftersom det har gått en halv dag innan detta skrivs, och under den tiden har jag gått vidare i livet och fått nya upplevelser, tankar och insikter. Tiden är som en flod - den löper på. Innehållet är både händelser och tankar. I denna stund bär vi allt som någonsin har existerat. Vi bär också allt som ska komma (!). Vi befinner oss i ett "kors" mellan det individuella och det kollektiva, mellan känslor och erfarenhet, mellan historia, nutid och framtid.
 
Vid födseln kastas vi in i tidens enorma flöden. Vi föds till en speciell tid, plats, stämning i rummet/samhället osv. "Människan är född fri" sa Kierkegaards efterföljare Jean-Paul Sartre. Han blev inte glad åt upptäckten av gener, eftersom det störde hans tes om att människan är född helt fri. Biologin ger förutsättningar som vissa filosofer tidigare inte ville acceptera.  
 
Några minuter till i denna malström av förvirring, då tittar jag på vår klubbkamrat Tomas B och en förskräcklig tanke dyker upp: hur etiskt är det att ens försöka skriva ett referat för andra, av ett föredrag om Kirkegaards filosofi, eftersom det går på tvärs med hans syn att var och en måste skapa sin upplevelse av tidsligheten. Annars existerar man ju inte! Vi har det svårt nog med rekryteringen till klubben redan som det är. Därför ber jag dig kära veckobrevsläsare att nu omedelbart sluta läsa: radera denna text och säkra istället din existens med att skriva din egen dagboksanteckning från frukosten.
 
OK, du har tydligen gjort ett val att läsa vidare, trots min uppmaning ovan. Jag har ett förslag: vi ska alla gå diplomutbildning i Existentiella samtal och coaching https://existentiellt.nu/existentiella-samtal-och-coaching/ 
Då kommer vi garanterat att få ännu mer spännande samtal under våra frukostar, än vad vi redan har!
På samma sajt kan man fördjupa sig: https://existentiellt.nu/existentiella-lankar/
 
Filosofsamhället rymmer enligt Ann alla typer, från höger till vänster och dessutom alla andra kategorier. Låter spännande (nästan som Rotary?). Många är övertygade om att deras egen syn är den rätta: intellektuellt sett på topp! Typiskt för existentialismen är att vi har insett att "ingen vet"! Ett budskap från Ann (i min tolkning!) framstod i eldskrift på horisonten mot Farstaviken: hos 28 närvarande finns det säkert minst 29 upplevelser av morgonens Rotaryfrukost! Ann menar att Kierkegaard skulle ha varit en framgångsrik bloggare och twittrare om han hade levat idag. 
 
Det var mycke´ idag. Lycka till med alla dina val
önskar eder vikarierande veckobrevsskrivare
Anders T
 
Interna mötesnoteringar 24 januari 2020:
28 närvarande varav 3 gäster. Mötet startade förledande lugnt med att boken vanns av föredragshållaren och Dennis förmedlade dagens visdomsord av Jacques Tati: "Inget i världen är så rättvist fördelat som förståndet; alla tror att de har fått tillräckligt".
 
Colton och Nick har planenligt bytt värdfamiljer och en Finlandsresa för dem är på G.
 
Från styrelsemöte i veckan: nya stadgar kommer, vi ska placera Franzénfonden klokare, vår ekonomi är bra. Vi ska stötta Briggens ungdomsprojekt med 5000 kr. Save the date 16 maj för klubbens vårfest på Blå Blom!