Victor Sandberg från Sportfiskarna      Här syns vårt lånade tält med 
bjöd alla besökarna på grillad korv!    beach flagga och barn quiz panel!
 
Hej alla Östersjövänner,
 
Som ni vet är våtmarker ett effektivt sätt att minska övergödning och öka antalet rovfiskar.
 
Hemmesta Sjöäng är ett utmärkt exempel på en fungerande  våtmark, där gäddorna finner en fristad att lägga sin rom och som där kan växa till sig.
 
 
 
Söndagen den 14 april var det Våtmarkens dag och Sportfiskarna och kommunen arrangerade ett event, där barnen fick se och ev. klappa på gäddor.
 
Vår klubb var inbjuden att delta, vilket vi gjorde med 5 klubbmedlemmar i tältet, som vi fick låna.
 
Vill ni veta mer om Sportfiskarna och Hemmesta Sjöäng samt se en video på "gäddvandringen": https://www.sportfiskarna.se/vatmarkensdag 
 
Det blev en bra dag trots vind och regn. 
 
Vi lyckades sälja 27 ex. av "Havet är din bästa kompis" och en handfull av "50 sätt att rädda Östersjön". 
 
Dessutom var det 33 familjer, som besvarade vårt barnquiz, som Ami hade gjort.
 
Vi fick också 3 namn på personer, som är intresserade av Rotary, som vi nu kommer att följa upp. 
 
En lärare från Kvarnbergsskolan ville också ha ett eller flera ex. av vattentestväskan och har redan hört av sig via mail. 
 
Ett bra resultat på 3 timmars insats, eller hur!?!
 
Ett STORT TACK till Kerstin, Dan, Per-Olov och Guje,
säger Sven, ordförande i klubbens Östersjökommitté (som också deltog)