Publicerad av Jan Rudberg den 22 Jan 2021
Claes Fellbom berättade om sin skapelse Folkoperan och fortsatta öden och äventyr
 
Rotarymöte den 22 januari då Claes Fellbom berättade inför 30 rotarianer och gäster på zoom från Kanarieöarna.
 
Claes grundade Folkoperan 1976.
 
Han har länge sysslat med operaregi. Några lärospån är att det viktigaste att ha ett bra manus samt att den förstan 2 minuterna av en föreställning är helt avgörande för att fånga intresset hos åskådarna/åhörarna.
 
De första 4 åren med Folkoperan hände inte mycket, men när man gav Aida på sin lokal på Hornsgatan blev det full rulle. före premiären hade alla i ensemblen studerat Egyptens historia eftersom Aida utspelar sig i det gamla Egypten. Då hade man lärt sig att de egyptiska soldaterna avlönades i förhållande till hur många fiender man dödat. Detta bevisades genom att soldaterna högg av en hand på varje dödad fiende, vilka sedan visades upp.
 
Därför inleddes operaföreställningen med att skådesperlarsoldaterna vid intåget till den ståtliga triumfmarschen lade ett stort antal avhuggna händer på scenen, vilket gjorde ett mäktigt intryck på åskådarna. Detta ledde till att operan gick i rekordartade 158 föreställningar, vilket är vanligt för en musical men helt osannolikt för en opera, som normalt går cirka 10 gånger. En flygande start således.
 
 
Den uppmärksamhet som föreställningen väckte ledde till att Claes sedan fick många engagemang som operaregissör ute i världen, tills han 2001 blev professor i musikalisk gestaltning, operaregi således, vid operahögskolan. Denna utnämning varade i 10 år, vilket är regel för sådana uppdrag, för att skapa nödvändig förnyelse.
 
Han började därefter, år 201, ägna sig åt lokal verksamhet på Värmdö inom ramen för föreningen Konst och kultur på Djurö-Stavsnäs. Den första uppgiften var att skaffa sig en bra lokal för teaterverksamhet och man fann en bra lokal i den gamla byskolan i Stavsnäs.
 
Där ville Claes uppföra verk av sin idol August Strindberg, som enligt honom har en unikt bra språkbehandling. Föreningen uppförde således Fröken Julie, Ett drömspel och Hemsöborna för fulla hus. Sedan försökte man sig på en helt egen produktion, Ryssen, som handlade om ryssinvasionen i skärgården för 300 år sedan, även det med stor framgång.
 
Claes fortsatta verksamhet innefattade 9 operalibretti till helaftonföreställnngar och till tre banoperor. Det är mycket viktigt anser Claes att även skapa för yngre publik. Ett mindre trevligt mellanspel vid denna tid var en 14 år lång tvist med Värmdö byggnadsnämnd angående ett hus han byggde. Denna tvist fick honom dock att skapa verket Maktens demoner som, får man  förmoda, framställde motparten i denna tvist i mindre förmånlig dager.
 
Claes fortsätter att skriva och hans senaste bok är Ängeln i min trädgård. Coronaepidemin har dock försvårat marknadsföringen men boken är utgiven ändå och finns att köpa. Den handlar om en kärlekshistoria han själv upplevde vid 75 års ålder och som han anser vara hans främsta verk! Han håller på att även förbereda utgivning av den som ljusbok för närvarande.
 
Tillfrågad om Folkoperans fortsatta öde är Claes övertygad om att den kommer att överleva coronatiden trots att verksamheten för närvarande ligger nere. De fortsatta frågorna visade att Claes har ett spännande och omväxlande liv, bl a som saxofonist.
 
Vi får tacka honom för att han generöst delat med sig delar av detta till oss rotarianer.