Publicerad av Anders Kron den 19 Jan 2024
Det är centralt att arbeta med att ge oss en inkluderande arbetsmiljö där alla välkomnas på lika villkor.
Inkommande president Ingrid hälsade välkommen med ett konstaterande att Henrik har namnsdag idag, att Sven och Guje är på väg till Åkersberga samt stipendiekommittén har påbörjat sitt arbete.

Närvaro totalt 17 varav en gäst som vi applåderade för.
 
Skryt; Johan B's dotter har blivit sjuksköterska
           Anders K informerade om att vår f.d. medlem Richard Wahlberg har gått bort.
 
Därefter var det dags för Jenny att presentera dagens föredragshållare Johan Pettersson.
-   Johan är uppväxt i Ängsvik på Värmdö, gick i Kyrkskolan, stjärna i fotboll och innebandy i Värmdö IF (P88) och har också varit med i TV4 programmet småstjärnorna tillsammans med Olle Lindroth, son till vår medlem Tom.
-   Arbetade med barn och unga efter skolan och har därefter läst bl a sociologi och genusvetenskap. Johan är anställd på Polishögskolan samt har dessutom eget företag och jobbar med bl a med områdena omedvetna fördomar, normer och makt.
-   Exempelvis inom Polisen är manliga polisers omedvetna sätt att hantera kvinnor pga fördomar ett problem eftersom de då lätt hamnar i underläge.
-   Johan visade en bild på en pojke utklädd till kvinna som ett exempel på normbrytande beteende. Som ett exempel på det beskrev Johan erfarenheter från Kyrkskolan - hur fördomar påverkar ungdomar.
-   Dessa frågor är viktiga när vi t ex välkomnar en kvinna till en mansdominerad arbetsplats.
-   En diskussion följde om begreppet "Jag bemöter alla lika". Detta är inte sant och inte ens eftersträvansvärt. Används vid utbildning i bemötande.
-   Vi sätter omedvetet etiketter på andra människor utifrån kön, nationalitet, sexuell läggning mm. Utifrån detta hämtar vi fakta, erfarenheter och fördomar om personen. En diskussion följde om skillnaden mellan just fakta, erfarenheter och fördomar.
 
Johan avtackades av Jenny med ett sedvanligt diplom.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K