Publicerad av Jenny Danielsson den 09 Feb 2022
Framtidens nya städer och samhällen
Talare; LG Nilsson

 
Anteckningar från fredagsmöte den 4 februari 2022
Deltagare på zoom: 27 deltagare, 1 gäster, 1 gästande rotarian
Namnsdag: Ansgar/ Anselm – ett ovanligt namn, betyder Guds spjut eller guds hjälm. 
Händelser: 1788 väljs George Washington till USA:s första president. Sri Lankas nationaldag 1948 – självständiga
Födelsedagsbarn: 1740 föds Carl Michael Bellman  
Faktoid: jus primae noctis -  (rätten till första natten), sägs enligt sägnen vara den rättighet som adelsherrar ska ha haft att tillbringa första natten med bruden när någon av hans underlydande gifte sig.
Under 1700- och 1800-talet betraktades den av många som ett historiskt faktum medan den i modern tid nästan helt avfärdas av historiker. Det är dock svårt att avgöra vilka regler som kan ha existerat socialt/oskrivet och i specifika regioner - men som en generell och vedertagen legal stadga i västerlandet kan den dock helt avfärdas (Wikipedia)
Invigning av Olympiska vinterspel 2022 i Kina spelen. Freden gällde utövare, funktionärer och publiken
Östersjötips: Skräp i naturen – skräpmat för djuren! Ta med en påse och plocka upp det du hittar och släng i närmsta papperskorg. 
23–24/4 Biltvättar dagen – uppmuntra hemmatvättare att tvätta sin bil på anpassade platser
Information:
Från 18/2 förslag på hybridmöten. Tomas kontaktar Kyrkettan. 
NVB har gett tillskott om 3000 kr till klubben. AW på gång och läggs in i kalendern. Snart info o aktivitet- prommis på Djurgården – inbjudan kommer. 
SkrytIngrid skryter att hon promenerat sträckan Sthlm-Göteborg under de senaste åren, Per B ”skryter” om att han är konstaterad med Covid- it runs in the family. Tomas fyllde år i söndags – tog bilen till Mölnvik för att titt på en ny bil vilket resulterade i ett inköp av en hybrid! Mats skryter om att han bestämt för att gå i pension iom uppnådd ålder (födelsedag i måndags) + har omskolat sig till musikproducent (Logic). Per-Ola + fru åker i morgon till Canda för skidåkning
 
Ingrid presenterar LG Nilsson- lokal profil, debattör, fd popmusiker, kreatör mm på Värmdö och tidigare medlem i klubben. Uppväxt tillsammans m 9 syskon i Gustavsberg. Är aktiv i Gustavsbergs och Värmdös kulturliv. 
 
Framtidens nya städer och samhällen
Har sina rötter i Gustavsberg, uppväxt i Ekedalstorpen. ”Pappa är en slags berättare” – så beskriver LGs barn honom. Har skrivit och berättat sedan 5 års ålder. Bygger upp kultur. Har varit en del i Siggeta Gårds uppbyggnad och skapande av mötesplatser i området ex minigolfbanan som är en vandring genom Värmdö. Har byggt ett antal minigolfbanor i Sverige. Junibacken, Velamsund, Milleniumpaviljong, startade upp nu nedlagda Konsthallen i Gustavsberg, museichef i Nacka, driver The Viking museum, Fisksätra, Ronneby, föreningen ASK, Sala, Norberg etc etc. 
 
LG berättar i en rasande fart om många olika kultur och byggnadsprojekt han varit del i att driva. Hans engagemang bottnar i ord som delaktighet, medskapande, medborgares intressen.
I sin presentation berättar LG om olika projekt och temat är ”Hur kommer framtidens nya samhällen och städer se ut och vad har hänt med oss?”
Bostäder, trygghet, service och natur viktiga för människan idag. Värmdö har delar av detta. 
Närhet till vård, skola, omsorg, kommunikationer är stora frågor som påverkar val av vart en vill bo. Närhet ett allt större värde för medborgare. 5 min till allt. Livspusslet svängt till livsaccess. 
Köpcenter/ mall upplevs idag som för stora – har stora problem att gå runt. Människan vill ha mindre sammanhang. Mötesplatser för olika ändamål byggs för gaming, restauranger, vinbarer etc. 
Hållbarhet ett stort krav – socialt och miljömässigt. Mötas på ett säker och tryggt sätt samt krav på delaktighet. Kulturen viktig för medborgare, vill förstå historien, ta del av historian från förr, skapar trygghet. 
Möjligheten att arbeta hemma blivit en viktig del som gjorts möjlig under pandemin och skapat nya behov och mönster. Många har mötts ute på promenader och knutit nya sociala sammanhang. Boendesituationen förändrad – unga som studerar, unga familjer flyttar från Värmdö och storstan till mindre orter med ett billigare boende och närhet till skola och omsorg. Företag investerar i mindre städer, där finns arbetskraft och bostäder. 
Medborgare kräver i allt större utsträckning öppenhet, dialog, transparens och inkludering. Kulturen måste få bli en viktig del, mänskligt värde.
Skilja på varumärke och grafiskt varumärke, uppfattning, känsla, pratas om, företagen, innevånare etc. Finns många saker som gör en kommun och plats levade och attraktiv – lista presenteras. Nacka och Walloxen visas som goda exempel där medborgare på olika sätt varit inkluderad i planering och byggprocesser. Barn och ungas perspektiv varit viktiga.  
Arbetet med uppbyggnaden i Walloxen har resulterat i en bok som visar det positiva resultat som arbetssättet bidragit till för medborgare, hållbarhetsmässigt och ekonomiskt – sociala investeringar.
Solbacka by/ Värmdland; Lyssna – Agera med öppenhet - Ha full transparens – Vara inkluderande – Bjud in till medskapande
 
LG erhåller ett poliodiplom