Publicerad av Ami Flood den 19 Nov 2021
Björn Westerberg är Director, European Rail Advisory och arbetar med Europeiska järnvägsfrågor på WSP, ett internationellt konsultbolag inom teknik och samhällsbyggnad. Han kommer att berätta om hur vi kan framtidssäkra Sverige med aspekter på klimat, befolkning, ekonomi, arbetsmarknad och tillväxt, genom att bygga färdigt nya stambanor.
Björn är också President i Stockholm Söder Rotaryklubb.
Anteckningar fredagsmöte den 19 nov
Närvaro: 23 totalt
Zoom: 5 varav en gäst (föredragshållare även Rotarian)
I lokalen: 18 personer
Namnsdag: Elisabeth (Eli Sheba hebreiska) betyder Guds fullkomlighet
Händelser: 1928 uppträdde Musse Pigg första gången. Nils Bohr dog 1962 (nobelpris)
Faktoid: Kameleonter byter färg – begränsade pigment och tar lång tid. Däremot bläckfisk kan byta färg på ett ögonblick
Östersjötips: Gratis i kommunhuset en tratt som kan sättas på en petflaska och samla in oljor (som sen går till ÅVC och blir bränsle för lastbilar)
Information:
AW igår 16 personer
Anders B: Julkonsert i Ingarö kyrka 7 december kl 18.00
 
Föredrag: Lennart presenterar
 
Björn arbetar på WSP och är ansvarig för rälsteknik. WSP är en av världens största teknikkonsulter med 55000 anställda globalt och 4500 i Sverige. Ägs av kanadensiska ägare. Björn jobbar både i Sverige och globalt med rälsutveckling och framför allt avregleringen av rälssystemen. Sverige i framkant för vi har redan gjort detta där Transportverket har infrastruktur och SJ trafik samt olika kommersiella operatörer.
I Europa jobbar man med 4 stora utvecklingspaket bla Järnvägsutveckling, Klimatmål
Man vill bl a 3 dubbla rälskapaciteten till 2050 inom godstrafiken.
Italien satsar nu stort på räls och satsar 29 miljarder Euro på detta medan Sverige satsar 3 miljarder Euro. Vår rälskapacitet idag är redan fylld och vi har på den blandad trafik vilket medför ibland stora störningar. I Kina och Japan satsar man på höghastighetsbanor (separata) där man bygger dessa på broar. Dels är det enklare för att det medför mindre påverkan på miljön(marken) och det går snabbare.
 
Sverige behöver satsa på infrastruktursatsningar. Vi har gott om förutsättningar och behov. Vi avsätter t ex 18% av vår stadsskuld på amorteringar av gamla skulder mot många länders lägre nivåer på 5%. Det innebär att vi är finansiellt attraktiva och kan låna snabbt upp mkt investeringar.
För branschen är det tre viktigaste aspekterna för utveckling: Kvalitet-Kapacitet-Konkurrens
I och med att vi har en komplex infrastruktur på räls så innebär det långa ledtider. Det handlar också om offentlig förvaltning som i sig tar lång tid för beslut. Prat 100% Beslut 10% och Handling 1% av tiden. Efterfrågan på att utveckla vårt nät är stor inte bara i Sverige utan i hela Europa. Tyskarna styr räls i Europa och de är svåra att påverka.
Omvärldsfaktorer som påverkar och talar för utveckling: Globalisering – Urbanisering – Klimat. Våra nationella mål sätter miljömålen högt och där får tåget en stor betydelse eftersom det är klimatvänligt. Vi måste också tänka nytt. Samhällsvisionerna måste finnas för längre perioder än en mandatperiod. Sverige växer snabbare än EU, USA och Indien.
 
Exempelvis. Tänk om vi skulle boka in oss på lunch i Göteborg. Det går ett tåg kl 10.30 och då hinner vi precis. Häng med!
 
Spanien har en vision om att bli störst på rälsnät inom 35 år. De vill att alla spanjorer ska kunna åka till Madrid på max 5 tim. Redan nu har detta tagit bort inrikesflyget mellan Madrid och Barcelona.
Hur långt hinner man på en timme? Med bil 10 mil och med tåg 20 mil. Allt som hamnar under 3 tim gör att människor kan tänka sig tåg framför flyg. Visionen är att ersätta 80-90% av flyget, kunna köra 320 km/tim och öka godstrafiken. Den planerade ostlänken 2030-2035 ger en investering på 280000 bostäder (värde ca 600 miljarder) som finansieras i och med rälsbygget.
Inom en nära framtid ska vi kunna åka till Hamburg på 5 tim. Framtiden är t ex Japans höghastighetståg på 500 km/tim eller tubtåg i tunnlar som ska kunna färdas i 1000 km/tim. Men tekniken för detta är ännu inte helt utvecklad.
Bengt avtackas som vanligt med diplom för Polio plus och applåderas. Frågestund följde.
 
 

Se föredraget här: