Publicerad av Sven Yngve Rudberg den 19 Sep 2020
Vår guvernör, Claes Nilsson, besökte vår president och talade till oss i klubben. Vi möttes åtta personer hemma hos AMI och 16 medlemmar följde oss "on line". Vår assiterande guvernör, Mia, var även med oss. Detta var ett första "hybridmöte" som kanske följs av fler. Vid mötet invigdes en ny medlem, Catharina Ingeman Sundberg.
 
Vår guvernör gav sin syn på vad Rotary är och gör. I fem punkter pekade han på det viktigaste idag för Rotary. Det handlar om att göra saker som ger resultat idag och i den närmaste framtiden!

 
AMI hälsade oss alla välkomna, speciellt vår guvernör och assiterande guvernör samt gav oss dagens citat "Old ways dont open new doors".  Dennis berättade att vi nu fått in 4 700:- till Rotarys katastroffond och ytterligare bidrags gjordes.
 
AMI inledde med invalet av Catharina som ´"behängdes" av såväl henne som guvernören och hälsades välkommen med en varm applåd! Catharina gav en kort livfull skildring av sitt liv. Uppfödd i läkarfamilj men mest intresserad av musik och skämt. Blev Marinarkeolog och arbetede fyra år på Sjöhistoriska museet. Sedan bar det av utomland, till Australien, där hon tog över en ö med bara manliga medarbetare. Hennes första bok, en av många, skrev hon där " Bland hajar och karlar och vrak". Hon blev sedan journalist och skrev fem böcker i rad, som såldes mycket bra. Den sista handlade om skärgården. Catharina kommer att återkomma med föredrag om sitt skrivande!
 
Vår guvernör, från klubben Stockholms Söder, kände sig väl hemma i vår klubb efter att redan ha haft fem kontakter med oss. Han hälsade från vår världspresident Holger Knapp. Han betonade att världpresidenten och våra klubbmedlemmar skall ha vår lojalitet och vårt stöd. Han själv och hans medarbetare är till för att hjälpa och stötta oss.
 
Två frågor är viktiga, vad är Rotary och vad gör Rotary! Rotary är ett globalt yrkesnätverk med socialt engagemang. Rotary öppnar möjligheter, men kräver eget engagemang! Detta speglar vad vår världpresident talar om. Rotary har stor bredd ser olika ut för alla. Vi kan vara stolta över satsningen på att utrota Polio, nu är Afrika poliofritt! Dessutom finns en rad nationella och individuella projekt. Efteråt påpekade Claes att det idag nog är  bättre att säga "kompetensnätverk" snarare än "yrkesnätverk"!
 
Fokus i år är att bryta den nedgående trenden inom Rotary. Antalet klubbar var förr 47, precis som antalet länkar i den kedja guvernören bär om halsen. Nu är det 35 klubbar kvar. Bland de 47 fanns då åtta ryska klubbar som nu har ett eget distrikt.
 
Claes pekade på fem viktiga punkter för att nå vårt mål med att bryta trenden;
 
1. Vi måste varsamt utveckla de klubbar vi har och ta hand om våra medlemmar.
 
2. Vi bör försöka driva engagerande projekt. Kanske lokala är det bästa.
 
3. Vi bör försöka starta nya klubbar. En intressant modell är satellitklubbar. De kräver bara åtta medlemmar för att kunna starta till skillnad från tjugo för en vanlig klubb. Dessa öppnar möjligheter för sina medlemmar som kan ha nytta av Rotary. Sök efter personer som kan ha glädje av att vara medlemmar!
 
4.Hitta nära bra samarbeten med företag, föreningar och organisationer i närområdet. Kan bli en "win-win" situation till glädje för anställda och med möjligheter till sponsring.
 
5. Utnyttja "Club-runner" med ny teknik och nya möjligheter att sprida kunskap. Ge info om vad vi gör och planerar. Locka nya medlemmar och be att få sända info. Satellitklubbar kan ge oanade möjligheter. Erbjud nya mötesformer, mötesplatser och bredda tillgången. I vårt distrikt finns fem kommuner utan Rotaryklubbar, varav tre stora!
 
Slutorden blev "sprid info, utnyttja hemsidan. Det finna många som kan ha glädje och nytta av Rotary!" Som avslutning överlämnade standar från Holger (världspresidenten), via guvernören, till oss i klubben.
 
Efter några frågor avslutades "on-line" mötet och en diskussion med de närvarande hos AMI följde.
 
Nästa vecka får vi lyssna på vår Franzén-stipendiat, som heter Peter Bergman och är spännande att lyssna på, enligt Ingrid!