Publicerad av Anders Tihkan den 27 Jan 2023
Skärgårdens enda medeltida kyrka är känd bl a för sitt altarskåp från 1480. Den Flemingska vapenskölden (vinjettbilden) påminner om att Jens Fleming lär ha "uppbyggt" kyrkan år 1395 och att han och många ättlingar är begravda i kyrkan.
 
Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstaterande att det idag är den 27 januari och det är Göta och Göte som har namnsdag. Tomas B konstaterade att vi som vanligt inte har något namnsdagsbarn i klubben. Imorgon är det dock Karl och då har både Calle och Kungen namnsdag.
 
Historiskt så befriades Auswitz av Röda armén denna dag 1945 och till minne av detta uppmärksammas den 27 januari internationellt som Förintelsens minnesdag, sedan 2005.
 
Dennis konstaterade att vi var 24 närvarande varav 1 online. 3 gäster. Vi applåderade som vanligt för våra gäster
 
Sven informerade om att Östersjöprojektet börjar sin andra ambassadörsutbildning på söndag, Ami att aktiviteterna inom Integrationsprojektet drar igång och Per-Ola samt Tomas om ett planerat besök på Museet Vrak samt ett eventuellt besök 15 juni på Den stora körkonserten med Kungliga Operans kör (se medlemsutskick från Tomas).
 
Därefter var det dags för Johan att presentera dagens föredragshållare: kyrkoherde Hans Gårdh, Värmdö församling.
 
Värmdö kyrka är den enda medeltida kyrkan i Stockholms skärgård, drygt 700 år gammal och låg på den tiden centralt för sjöfart och skärgårdsbor, mellan Kyrkfjärden och Torsbyfjärden. Kyrkan hette i början St Olofs kyrka, efter sjöfararnas helgon. Norrnäs har en särskild koppling till Värmdö kyrka eftersom dess ägare, som under lång tid var släkten Fleming, hade patronatsrätt, dvs utsåg präst i församlingen. Patronatsrätten bestod ända till 1922.
 
Hans bjöd oss därefter att gå in i kyrkan via bildspel och vi tittade i tur och ordning på:
 
  • Altarskåpet från 1480 målat av Bernt Notke i Lübeck (också St Göran och Draken i Storkyrkan). "Endast ett fåtal av Notkes verk har överlevt till våra dagar" säger Wikipedia, men nämner skämmigt nog inte altarskåpet i Värmdö kyrka. Klart läge för att någon bör uppdatera Wikipedia-sidan! 
  • Predikstolen från 1658.
  • Dopfunten.
  • St Olofs-skåpet från 1514, av Lars snickare.
  • Vapensköldarna och Flemingkoret.
  • Orgeln från 1860, gjord i Göteborg av Johan Niklas Söderling.
  • Därefter gick vi ut och studerade Klockstapeln från 1809. Första ringningen skedde 2 h före högmässan (för dem som bor längst bort), andra ringningen 1 h före, tredje ringningen 30 min före (för prästen).
  • Sedan Sockenstugan som ju ursprungligen var tingshus och väl är mest känd för att Strindberg var instämd dit vid sin skilsmässa från Siri von Essen.
Hans Gårdh visar St Olofsskåpet i hybridmötet:
 
 
Övrigt Värdefullt Vetande att ta med sig från detta föredrag: timglaset på predikstolen finns inte för att begränsa predikans längd, utan tvärtom var syftet att prästen skulle låta förkunnelsen och undervisningen flöda över församlingsborna tillräckligt länge för att ge effekt. Det var minst en timme i gamla tider!
 
Anders avslutade med att önska alla en trevlig helg.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K & Anders T
 
 

Mera läsning om Värmdö kyrka