Publicerad av Jan Rudberg den 18 Jun 2021
Internt möte med "brainstorming" om hur vi går vidare, främst med medlemsvärvning i åldrande klubb??
Inget föredrag på vårens sista Zoommöte utan en intern inventering av klubbens läge och vilka initiativ vi måste vidta för att växa och föryngras. Svåra frågor som vi länge diskuterat men inte lyckats göra så mycket åt.
Mötet började med att AMI skickade ut snabbgallup till de 19 närvarande, vilken sedan blev underlag för vår diskussion. Rent allmänt uppskattade alla det sociala umgänget och den goda stämningen vid våra möten och evenemang samt föredragen; inte helt oväntat. Det efterlystes flera och yngre klubbmedlemma; inte heller oväntat. Fler klubbprojekt önskades och det kunde i sin tur väntas engagera nya medlemmar. 
 
Sedan gick vi över till att diskutera frågorna i AMI:s enkät
1)  Lokal. Vi kan vara kvar på Kyrkettan, men de kan inte längre sköta uppdukning och diskhantering. Det får vi själva sköta. AMI hade gjort en ambitiös koll på andra  tänkbara frukostställen i Gustavsberg och fått svagt napp, dels på Kattholmen, som dock är dyrt och Våffelmarknaden, som inte har någon bra möteslokal.
Slutsats: Kyrkettan verkar bäst och vi skall väl klara av att sköta på- och avdukning med egna krafter eller möjligen inhyrda ungdomar.
2) Hur går vi vidare framåt???  Flera ansåg att vi måste jobba med en särskild grupp för medlemsvärvning i höst. Frågan ställdes då om vi skulle söka värva till vår existerande klubb eller med att försöka bilda en yngre satellitklubb eller både och, tyckte Ingrid medan Dennis med flera trodde att det var för mycket, utan att det rimligaste var att försöka värva ""yngre" 50 - 60-åringar till vår egen klubb, för att senare vända oss till yngre, så att det inte blev för stort åldersglapp. Det framfördes att det var mycket svårt att få småbarnsföräldrar intresserade utan  att rekryteringunderlaget fanns hos folk efter eller före barnafödandet. Eventuellt lägre medlemsavgift för nyförvärv.
Jenny framhöll att vi måste förnya oss och lyssna på yngres önskemål för att lyckas med nyförvärv. Hon var tveksam till ett förslag att engagera hela familjer mer, eftersom många, som hon själv, inte hade något intresse från familjen, men andra kanske ville ha med familjemedverkan.
Lokala rotaryprojekt som kunde engagera klubbmedlemmar och andra ansågs av flera vara viktigt för klubben i sig och för medlemsrekrytering.
Tomas framhöll att flera unga tjejer slutat som klubbmedlemmar efter kort tid, och att vi måste höra med dem hur de såg på klubbens verksamhet och vad vi kunde ändra på för att bli mer attraktiva för yngre.
Ett förslag var att vända oss till nyinflyttade på Värmdö, som kunde antas vara öppna för nya sociala kontakter på den nya orten.
3)AMI som jobbat hårt med att finna ny styrelse framhöll att ALLA klubbens medlemmar medlemmar måste engagera sig. Ett förslag var att man måste delta i styrelsearbete eller annan uppgift i klubben i vart fall vart tredje år!
4) Några klubbmedlemmar, bl a Magnus Norberg hade problem att komma på fredagsmöten. Diskuterades att i vart fall ha ett möte per månad på annan tid. Per-Ola med flera framhöll att det var svårt att byta fredag mot annan dag, eftersom det fanns ännu fler som inte kunde alternativa dagar. 
5) Diskuterades även att ha möten med föredrag öppna för alla, som ett led i rekryteringen av nya medlemmar. En Rotaryklubb i Nacka hade prövat på detta, med föredrag från egna medlemmar, men det hade dock inte lett till något större tillskott av nya medlemmar. Saken skulle dock undersökas närmare som en möjlighet för vår klubb.
Jag tror att jag härmed fångat upp det mesta; ursäkta om jag glömt något tungt inlägg!
Mötet avslutades med erinringar om grillkväll hos Ami den 1 juli (kommer inbjuden på mail efter midsommar) och Dennis golfturnering, där vi dock väntar slutligt besked om koronaläget.
Alla tillönskades slutligen TREVLIG SOMMAR och tackades AMI för en stor och engagerad och lyckad insats som president!!!!
Vid tangenterna  Jan