Publicerad av Sven Rudberg den 16 Apr 2021
Ett mycket intressant föredrag av Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset, fick vi lyssna till på fredagsmorgonen. Det finns inspelat (se nedan/Läs mer) och är väl värt att lyssna på!!
 
 
Vi var ett drygt 20-tal lyssnare på morgonmötet. Ami hälsade välkommen och berättade lite från styrelsemötet nyligen. Vi planerar vårt första fysiska möte ("hybridmöte") i Kyrkettan den 27 augusti. Vi kommer även att parallellt sända våra möten digitalt framöver, därav namnet hybridmöte. Vi har i dagsläget insamlat 33 500:-  till Rotarys katastroffond! Vi saknar alltjämt vicepresident och programakare till nästa års styrelse! Hör av er till Ami eller Tomas! Lotteriet om våra litografier är klart. Vi har alltjämt 39 st kvar och planerar nytt lotteri inför julen.
 
Dennis och Sven skröt, Dennis om sin nya bruna Labrador och Sven om sin nya fina vindsstege!
 
Referaten från våra möten publiceras på vår hemsida, men även nederst på veckobreven från vår president. Flera föredrag (även detta) spelas in av Anders T och finns att lyssna på nedan! Då blir referaten från dessa mycket kortfattade här!
 
  Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset, gav oss en mycket intressant och givande föredrag om verksamheten där. Det inspelades och alla rekommenderas varmt att lyssna på det! Några "aptitretare" kommer nedan;
 
- Fryshuset startade 1984, med Anders Carlberg som drivande. Det var inledningsvis basket och musik för ungdomar, men expanderade snabbt till andra verksamheter.
- Idag omsätter Fryshuset 400 miljoner årligen och har 650 anställda samt några tusen frivilliga. Den finns på många ställen i Sverige och även utomlands!
- Ca 10 000 besökare har man per vecka i lokalerna vid Hammarbyhamnen och 50 olika aktiviteter inom ramen för ungdomskultur (idrott, kultur , musik), social verksamhet ("fånga upp" unga) samt integration
- Två saker är avgörande för att locka unga; inga fördömanden samt unga människor som möter andra unga som upplevt samma saker. Det handlar om att involvera unga, lita på dem, skapa relation till dem, ge dem stöd, påverka...
- Det gäller att se möjligheter där andra ser problem och man får vara beredd att misslyckas... De vuxna skall vara förebilder....
 
Detta och mycket annat pratade Johan om. Lyssna själv!!
 
Johan avtackades på sedvanligt sett med poliovaccin efter sin spännande och intressanta genomgång!
 
Vid pennan, Sven
 

Se föredraget här: