Publicerad av Anders Tihkan den 07 Jul 2024
Vårt nya distrikt har ca 70 klubbar och 2600 medlemmar från Stockholms skärgård ner till Bergkvara vid Kalmarsund. Även Lettland ingår med 20 klubbar i distriktet. 
 
Alla Rotaryklubbar i världen är direkt anslutna till Rotary International, men klubbarna grupperas i distrikt vars uppgift är att stödja klubbarna i vår verksamhet. De tio svenska distrikten hade blivit för små, vårt gamla distrikt 2370 var nere på ca 1000 medlemmar. Den 1 juli skedde en s k re-districting av de svenska distrikten. Vi gick från tio distrikt till sex. Den förste guvernören i vårt nya stordistrikt är Ulf Andersson som bor i Nacka och är medlem i E-club 2410 (som sannolikt kommer att byta namn!). Läs mer om nya distriktet i artikel på distriktswebben.
 

Nya webbadresser

Distriktswebben finns nu på rotary2405.se även om du övergångsvis kan nå den även på gamla adressen rotary2370.se.
Vår klubbwebb kommer att byta till varmdo-skargard.rotary2405.se i början av hösten. Vår helt egna varmdoskargard.se fungerar alltid.
 

Nya distriktskartan

Så här ser Rotary-Sverige ut från den 1 juli: