Publicerad av Ami Flood den 04 Mar 2022
Lemshaga Akademin drivs i stiftelseform och dess grundare och ordförande är Helena Wallenberg Lerner som berättar om Lemshagas nästa steg i sin utveckling.
Anteckningar från fredagsmöte 4 mars 2022
 
Deltagare: 28 totalt varav 5 gäster. Av dessa deltog en av dem - f d rektor på Lemshaga Per Branzen via zoom. Ytterligare 4 deltagare på zoom samt 23 deltagare i lokalen.
 
Namnsdag: Adrian (man från Adrian - Adriatiska havet)
 
Händeler: 1966 var det uppror i USA p g a att John Lennon sagt att de var större än Gud. 1678 föddes Antonio Vivaldi, 1931 Sonja Hedenbratt och 1948 föddes Elsa Brännström, "Sibiriens ängel". 
 
Faktoid: Man sa att syfilis kom från ursprungsbefolkningen i Afrika. Detta är fel - ursprunget var från USA.
 
Skryt: Sven skryter om utvecklingen i Östersjöprojektet som går framåt. Guje att hon har med tre gäster varav en på zoom (Per Branzén).
 
Information:
Sven berättar om Östersjöprojektet och webbinariumet som är imorgon 5/3 kl 11-12. Även kronprinsessan Victoria deltar i inspelat inslag.
Ami informerar om integrationsprojektets nya satsning för kvinnor - Fotovandringar. Samt berättar att Välkommen till Värmdö nu förbereder sig för att ta emot flyktingar från Ukraina. Mer info om detta kommer. Ami informerar också om att kl 8,45 kommer många radiokanaler sända "Give peace a chans" av Beatles -som en manifestation mot kriget.
Guje berättar om ett UF projekt som blivit AB som producerar sagoböcker om FNs 17 olika mål - en bok per mål.
 
Ingrid presenterar Helena Wallenstam Lerner som varit hennes promenadkompis under pandemin och som är ordförande för Lemshaga Akademi.
 
Lemshaga - nästa steg
 
Helena kommer ihåg första gången hon var på Rotary för att presentera Lemshaga för 26 år sedan. Det har hänt en del sedan dess. Helena har fyra barn och det var för att försöka ge dem en bättre skola som hon och f d maken Peder Wallenberg startade Lemshaga. De köpte Lemshaga som då var i ett risigt skick från fabriken. Avsikten var aldrig att flytta in i slottet utan göra något bra för barn på platsen. De startade med en förskola och när skolan sedan växte ut fick de stänga förskolan för att få plats för alla klasser. De har byggt ut efterhand och inrett alla lador på gården. 

Helena konstaterar att det är allt svårare att vara barn och unga idag. Hon ville värna om ett hållbart samhälle att lära ut ett demokratiskt förhållningssätt där alla deltar. Därför har hon introducerat konsensus i verksamheten vilket är mycket krävande men också viktigt. Senaste åren har varit utmanande - dels för att rektor gick i pension och behövde ersättas, dels p g a pandemin men också för att hon som ordförande fått mycket kritik för att hon driver på utvecklingen. Men nu är verksamheten redo för nästa steg.
 
Det första steget var att bygga upp hur man lär ut "Culture of Thinking". Det kommer från Unescos fyra lärandefilosofier; Learning to know, learning to do, learning to live togehter och learning to be.
 
Detta har verksamheten fokuserat på och det sista steget är kvar. Som symbol för Lemshaga visar hon bild på Lemshagaeken. När de kom dit var den i dåligt skick och höll på att dö. Men de försökte ge den näring och skydda dess rötter så att eken har överlevt och den blir en symbol för att har man starka rötter så klarar man av hårda vindar. Så vill de att barnen på Lemshaga ska bli.
 
Learning to be är alltså nästa steg och där liksom tidigare kommer de att ha Harward University med sig i utvecklingen.  Man vill utveckla barn till tänkare inte faktarabblare. Nu vill man också ge barnen sin "inre kompass". Grunden för att ha en självkänsla är att känna sig älskad.
 
Tyvärr är det idag många barn och unga i Sverige som mår dåligt. Bland unga 18-24 år ligger vi sämst i Europa på psykiskt välbefinnande bland alla EU-länder,. Nu sneglar Lemshaga på Finland för man ser att de har mycket bättre resultat och bättre psykisk hälsa bland unga.
 
Helena berättar om sin dröm att skapa en "plats" som blir "mitt i byn" där alla kan träffas och svetsas samman. En plats som uppmuntrar aktivit deltagande för då bryr man sig mer om sitt samhälle. En plats som ÄR sina innevånare. En plats kan bara vara lycklig om de som bor där är lyckliga säger Helena.
 
Hon blir som vanligt avtackad med poliodiplom och sen följde frågestund.