Publicerad av Anders Tihkan den 21 Oct 2022
Projektet ska utmynna i handfasta rekommendationer om åtgärder för bl a god vattenkvalitet, rikt växt- och djurliv och bättre förutsättningar för rekreation. Björnöfjärden på Ingarö kan ses som ett ”Östersjön i miniatyr” och där finns goda erfarenheter av att restaurera ekosystemet.
 
Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstaterande att det idag är de 21 oktober och Ursula har namnsdag. Vi hurrade för Barbro som också heter Ursula. Historiskt så inträffade Slaget vid Waterloo den här dag 1805 och 2001 fick Hammarby sitt första SM-guld i fotboll den 21 oktober.
 
Dennis konstaterade att vi var 27 närvarande varav 3 gäster och en gästande rotarian (Guje).

Dagens skryt:
  • Ingrid berättade om sin resa.
  • Björn informerade om att det var "flygledardagen".
  • Anders skröt över den höga närvaron på gårdagens AW och lämnade därmed över till
  • Klubbmästeriet (= Per-Ola och Tomas) som informerade om kommande aktiviteter.
Anders informerade om att vi hade haft styrelsemöte hos Tomas.

Ami informerade om läger i läget i integrationsprojektet samt att fotopromenaderna måste döpas om.

Sven presenterade dagens föredragshållare. Linda Kumblad är systemekolog och docent vid Stockholms universitet. Hon är projektansvarig för BalticSea2020:s (Björn Carlsons Östersjöstiftelse) projekt Levande kust som bl a visade att en rad olika åtgärder i och runt Björnöviken på Ingarö gav positiva resultat: Levande Kust – Ett restaureringsprojekt i full skala! Erfarenheterna sammanfattas i en vitbok som finns på BalticSea2020:s projektsida.
 
Nu driver Linda också projektet Levande vikar som under åtta år undersöker om det är möjligt att restaurera ekosystemen i grunda vikar, beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar.
 
  • Målet är både att öka den vetenskapliga kunskapen om olika åtgärder och att göra kunskapen tillgänglig så att lokalt åtgärdsarbete kan vila på säkrare grund.
  • Miljöproblem finns under vattenytan och vid 9 m djup är det helt livlöst.
  • Man har konstaterat att den lokala påverkan skapar engagemang och därför är betydelsefull.
  • Levande vikar fokuserar på vikar som är känsliga för störningar. Projektet pågår till 2027 och omfattar både kunskapsuppbyggnad och att stimulera lokala initiativ.
  • Problemen är framförallt övergödning och fysisk påverkan samt brist på rovfisk.
  • Linda hade en genomgång av Säbyviken och berättade om allt som gjorts samt berättade också om planerna för Långbroviken.
Levande vikar genomförs av och finansieras av BalticWaters2030 i nära samarbete och med finansiellt stöd från Stockholms universitetlänsstyrelsen i Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Totalt satsas nästan 45 miljoner kronor.
 
 
 
Linda tipsade också om att Levande vikar finns på sociala medier:
 
Anders avslutade med att önska alla en trevlig helg.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K