Publicerad av Tomas Englund den 29 May 2020
Veckomöte 2020-05-29. Vikarierande ordförande Ami inledde med ett par citat, bl.a. ”The best time to make friends is before you need them”. Totalt samlade mötet 26 deltagare inklusive distriktsguvernör Gujje Axelsson från Mariefred Rotaryklubb, Arne Löw från Södertälje rotaryklubb och dagens föredragshållare Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Gujje berättade om Eco-klubbar. I USA bildas rotaryklubbar, inriktade på hållbarhet, som genomför miljöprojekt genom samverkan med andra organisationer. Mer info i kommande guvernörsbrev.
 

Ami välkomnade därefter Cecilia Lejon som sedan några månader är ny kommundirektör i Värmdö. Cecilia är född och uppväxt i Skåne, stort fan av MFF och har faktiskt tidigare varit medlem i Rotary i Trelleborg och har även av Rotary utsetts till årets yrkesperson 2016 i samband med sina insatser i mottagandet av ensamkommande barn år 2015 där Trelleborg, vars kommun som i storlek är jämförbar med Värmdö, under 7 veckor tog emot cirka 4500 barn.
 
Varför blev det då Värmdö? Enligt Cecilia var det dels det politiska styret som sålde in henne på Värmdö, men också faktorer som vacker geografi och natur och ett engagerat och vitalt närings och föreningsliv. Cecilia har ett digert CV efter 17 år i offentlig sektor. Hon beskrev sig själv som samhällsengagerad och stolt över att jobba i offentlig verksamhet, tydlig i sin kommunikation och inte rädd för att sticka ut hakan. Oväntad talang: hon håller på med triathlon.

Efter en övergripande beskrivning av kommunorganisationens olika kontor och dithörande nämnder formulerade Cecilia sin målsättning att bygga en organisation som förmår att leverera mer än det förväntade med hjälp av en kombination av driv, kompetens, kultur och produktionsapparat och betonade även vikten av att vara tydlig.
 

Ami tackade å klubbens vägnar av Cecilia med sedvanligt poliodiplom.
 
Vid pennan
Tomas E