Publicerad av Sven Rudberg den 29 Jan 2021
Vår egen medlem, Per-Ola Sjöswärd, nyligen anställd på LRF, berättar om organisationen.
 
Ami hälsade de 29 åhörarna varmt välkomna! Under vår samtalsstund, före mötet, hade vår guvernör, Claes, framfört sitt beröm för att vi lyckas samla så många åhörare denna tidiga morgon. Distriktet hade en intressant föreläsning igår om covid, som bara fick 20 deltagare.... Denna kommer dock att återfinnas på nätet.
 
Ami efterlyste en gammal TV som stöd till en ensamkommande. Wanja var så glad att en pendelbrygga nu skall byggas vid Ålstäket! Klubben hade detta uppe för drygt 10 år sedan, men då var frågan för tidigt väckt. Med snabbgående bärplansbåtar (har dispans för högre fart då bara de ger små svall) kan man nå centrala  Stockholm på 25 minuter!! Björn berättade om spännande släktforskning.

Därefter började Per-Ola berätta om LRF. Det är en organisation med 140 000 medlemmar, 7000 företag och står för 4% av Sveriges BNP. LRF är politiskt obunden och blev 2017 100 år gammal! Organisationen har en förbundsstyrelse, två stora undergrupper, varav LRF är den ena. Där finns ekonomiskt aktiebolag och olika branscher, t.ex. LRF mjölk.
.
Visionen är " vi vill få landet att växa" och uppdraget "utveckling av företag och företagare inom gröna näringar". Värdegrunden handlar om ansvarstagande, trovärdighet, demokratisk grundsyn, nytta för medlem och kund samt att LRF har en folkrörelsetradition. Man har som strategiskt mål att öka framtidstron, öka medlemsantalet från 140 000 till 150 000 medlemmar, öka omsättningen till 130 miljarder samt öka antalet företag med 2000 per år.
 
På en fråga om djurvård framgick att ansvaret för tillsynen ligger på Länstyrelser och distriktsveterinärer. Dock verkar LRF självklart för bra djurvård.
 
LRF har som en viktig uppgift opinionsbildning. Detta sker även gentemot EU, för att skapa så goda villkor som möjligt för gröna näringar. Äganderätten är en ständigt aktuell fråga då mark är en begränsad tillgång. Det handlar ofta om odling kontra bostadsbyggande på bördig mark! Allemansrätten är till för fritid och inte företagande, enligt LRF.
 
LRF har nytt huvudkontor i Stockholm på Franzéngatan 1. De har 20 lokalkontor samt ett i Bryssel. Har du frågor så ring deras växel 18 44 000!
 
De har olika förmåner för medlemmar med rabatter, stöd för ansökningar samt LRF Samköp som omsätter 3 miljarder per år. Dessutom finns ett eget el-företag, "Bondens el"! Sånga-Säby är en stor kursgård där LRF bildades för drygt 100 år sedan. Kursgården är nu stängd men återöppnar i höst.
 
LRF media (med anor från 1800-talet) har främst "Land", en stor tidning, men också flera mindre. "Svenskt Sigill" är en kvalitetsmärkning som garanterar svenska produkter , liksom "Från Sverige".
 
Under frågestunden framkom att nästan alla anställda arbetar hemifrpn idag och att LRF inte har egna företag (det vore att konkurrera med egna medlemmar....). På frågan om hur man lyckas värva nya medlemmar framkom att inom andra gröna näringar växer nya företag upp (t.ex inom fiske) men att det finns många äldre inom jordbruket som så sakliga lämnar organisationen.
 
Per-Ola fick lämna blankt på vissa detaljfrågor, men konstaterade att IT gjort sitt intåg i lantbruket t.ex för att gödsla och så rätt samt att använda GPS när man plöjer.
 
Per-Ola avtackades med sedvanligt poliovaccin och applåder som tack för sin intressanta föreläsning.
 
Ami gav dagens citat "I schack står kungen närmast bonden" och Per berättade att nästa vecka kommer Länsfiskerikonsulenten Henrik Andersson och berättar om fisken i skärgården. Därefter sade vi på återseende!
 
Vid pennan, Sven
 

Se föredraget här (36 minuter):