Publicerad av Anders Tihkan den 15 May 2020
Hon älskar handarbete och folkdansmusik och var i flera år ordförande för Svenska Folkdansringen, men idag njuter hon av att få vara ute och spela folkmusik i Stockholms Spelmansgille, Boda Spelmanslag och gruppen Klackrent. Vem är det förra statsrådet?
 

Vår föredragshållare vid Zoom-mötet fredag 15 maj 2020: Hennes ledord är ”Möjligheten att förbättra det som inte fungerar”. Och eftersom samhället förändras och det uppstår nya orättvisor finns det alltid något att göra. Ur detta kommer hennes engagemang i Välkommen till Värmdö där hon sätter fokus på att stödja nyanlända i deras jakt på boende. Nyanlända har inga eller mycket svaga nätverk, därför behöver de hjälp - det är svårt nog för svenskar! Ännu svårare är det om den nyanlända familjen har 5-6 barn. Ett annat exempel på svårighet är analfabetism i vårt informations- och internetsamhälle. Sverige sägs vara ett öppet land, men människorna är i praktiken avvaktande. Vi vill inte heller "klampa in i andra människors liv".

Ingela Thalén är socialdemokraten som ”varvar ner” genom att spela cittra och sy lapptäcken och stödja nyanlända. Hon har varit politiskt aktiv från slutet av 1950 talet. Under 1980-talet var Ingela Thalén kommunalråd i Järfälla och blev riksdagspolitiker i slutet av 1980-talet. Hon var t. ex arbetsmarknadsminister 1987–90, socialminister 1990–91, 94-96 och 1999-2002. Hennes största politiska utmaning var pensionsarbetsgruppen 1992. Hon minns också att hon 2002 tvingade fram finansiering av sitt 10-punktsprogram mot arbetsrelaterad ohälsa genom att hota med sin avgång precis före valrörelsen.

Hon har genom åren engagerat sig mycket i barn- och familjefrågor, bl a varit förbundsordförande för Bris 2005-2009 och arbetat i Barnens rätt i samhället. Ett samhälle som tar hand om barnen och låter dem växa upp till trygga medborgare är också ett samhälle som är bra för vuxna.

Ingela saknar ofta att hon inte har gått gymnasium eller universitet, men hon har kompenserat detta genom att läsa mycket. Vilket förstås har behövts i hennes statsrådsroller med arbetsmarknadsfrågor, socialförsäkringar, barnkonvention, vilka alla är synnerligen komplicerade områden. Och hennes budskap till andra är tydligt: "- för vad ni gör, skaffa utbildning!". 

Ami tackade och överlämnade vårt virtuella föreläsardiplom med 30+60 doser poliovaccin.

****************

Från president Dennis klubbärenden:

Sedan vi började samla till Rotarys katastroffond för några veckor sedan har vi swishat in 3350 kr! På senaste styrelsemötet diskuterades mycket om marknadsföring. Dennis planerar golf i augusti. Styrelsen vill ha förslag på mottagare av PHF att dela ut i samband med klubbens trettioårsjubileum (maila till Ami). Ny vandring kommer under nästa vecka.

Eder vikarierande veckobrevskrivare
Anders T