Publicerad av Anders Tihkan den 06 Mar 2020
NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar. NAV försöker få människor att komma samman om sätt att tänka och sätt att jobba. När man blandar människor på nya sätt händer det spännande saker. Det mest spännande sker i det som inte är planerat!  

 

Dagens föredrag den 6 mars 2020: Mötesplatser för hållbar samhällsutveckling av Daniel Lundqvist, Värmdö. Daniel är samhällsentreprenör och grundare av NAV Sweden, tidigare lärare, skolledare och chef för Samordningsförbundet. Han bor på Mariagatan, var med och startade Lemshaga akademi, var sedan rektor för YBC-gymnasiet i Nacka.

Vårt samhälle fungerar effektivt på olika områden, men var är helhetssynen? Utan helhetssyn går det inte att föda nya idéer, eller att ändra sättet att tänka/jobba, vilket regeringens nationella innovationsstrategi (2012) också framhöll:

Alla gillar ideer om samverkan, men hur gör man i praktiken? Man säger: bra idé, ta det med politikerna! Men politikerna vågar inte experimentera, trots att stora vinster till lägre kostnader kan uppstå om man låter människor mötas och samverka på tvären. Ingen är ansvarig för att organisera möten för ospecificerade målgrupper.

Kommuner är organiserade i enheter som gör tjänster för specifik målgrupp, dvs stuprör och målgruppssystem. NAV startades 2012 för att få till bättre samverkan mellan kommunerna Nacka och Värmdö (NAV kan också uttydas "Nacka-Värmdö"), men bröt sig snart ur det kommunala systemet och sökte sig andra sponsorer, bl a lokaler på rivningskontrakt. Just nu hyr NAV in sig i lokaler till marknadspris eftersom ombyggnaden av Nacka i stort är klar. 

I Sverige är vi extra starkt identifierade utifrån våra roller på arbetsmarknaden. I dessa roller är vi begränsade, men i NAV möts vi som medborgare som vill komma, inte för att man är representant för något. NAV är pågående prototyper av att organisera platser, "allmänningar", som är fria för det gemensamma. NAV vill också underlätta samverkan mellan generationer. 

Många är intresserade av NAV-konceptet, vad är det, hur ser modellen ut? Paradoxen är att när "vi inte får till det" som vi hade planerat, det är då det mest intressanta händer. Det finns alltså ingen modell som går att kopiera, blir Daniels sammanfattning!

Min kommentar blir att Paul Harris var framsynt när han år 1905 grundade Rotary med dels en omsorgsfull blandning av företrädare för olika yrken och delar av samhället, dels gräsrotsmodellen att klubbarna är självständiga, dvs nerifrån-upp-perspektivet.

Varsågod att innovera själv!

önskar eder vikarierande veckobrevskrivare
Anders

* * * * * * * * *

Den interna klubbdelen av mötet:

President Dennis öppnade med skeppsklockans klang och ett barncitat: "- jag blir aldrig trött på farmor, men det blir farfar ibland".

26 närvarande varav 3 gäster. Anders Kron vann lotteriet och valde Säby-oljan.

Vår utbytesstudent Nic hade varit hos utbytesstudentkompis i Köpenhamn och nästa vecka åker han till Spanien.

Klubbmästare Louise informerade om att lördag 16 maj blir det vackert väder med drink på innergården under klubbens 30-årsfest på BlåBlom i hamnen.

Johan B skröt om att hans tionde barnbarn dök upp i förrgår och Siv om att hon har blivit med hund.