Publicerad av Anders Tihkan den 24 Feb 2023
Visste du att kyrkokören och St Olofskören från Värmdö församling är så bra att de fått sjunga både i Peterskyrkan, Rom och i Westminster Abbey, London? Dessutom i åtskilliga andra utländska katedraler och lokaler. Beror det på deras rena klang utan övertoner i vokalerna?
 
Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstatera att han blir tvungen att bryta mot sitt löfte från föregående gång att inte prata så mycket. Vi fortsatte med att berätta att det idag är den 24 februari och det är Mats som har namnsdag. Tomas B konstaterade att vi faktiskt har en (frånvarande) Mats i klubben. Anders berättade också att det idag är Svensk-Finnarnas dag. Men, mycket viktigare än det är att det idag är ett år sen Rysslands invasion av Ukraina. Ami påminde oss om detta, uppmanade till att delta i en tyst minut arrangerad av kommunen samt presenterade två ukrainska gäster.
 
Dennis konstaterade att vi var 28 närvarande varav 5 gäster. 4 medlemmar online. Vi applåderade som vanligt för våra gäster.
 
Dagens skryt:
Sven Informerade om läget i Östersjöprojektet, samt Ingrid om den kommande förfesten inför 35-årsjubileet och Per-Ola uppmanade till anmälan för besöket på Vrak, samt berättade att vi nu har en mycket intresserad Värmdökille som söker 2 veckors Rotaryläger i sommar, nämligen klättring i Schweiz.
 
Johan Bellander uppmanade oss att reflektera över sammanställningen av vår workshop förra fredagen: skriv ner din reflektion för att minnas (red. anm: skriv någonstans som du kommer ihåg när du undrar var du ska hitta anteckningen) och värm upp inför del 2 av workshop/Round Table som blir 17 mars. Fokus ska vara att få gäster till våra möten, tänk inte "medlemsrekrytering".
 
Därefter var det dags för Sten Höge att berätta om sitt liv med körsång:
  • Sten kommer från Småland men började sin gärning i Garpenberg.
  • Han kom till Värmdö 1972 och hade då en kombinerad roll som klockare och musiklärare. Först i början på 80 talet blev han renodlad kyrkomusiker. Tjänstebostaden klockargården nuvarande Kyrkskolan.
  • När han kom till Värmdö fanns en insomnad kyrkokör och inget piano att använda för repetitioner, varför repeterandet flyttades till Kyrkskolan.
  • Med tiden införskaffades ett piano som bars emellan sockenstugan och kyrkan.
  • Sten tog initiativ att starta en barnkör som med tiden utvecklades till en ungdomskör.
  • Första körresan gick till Åbo och därefter har Värmdös körer sjungit i de flesta katedraler i Europa.
  • För att kunna genomföra körresorna medverkade körerna i luciatåg vilket debiterades som mest med 10 tkr.
  • På körresorna var det vanligt att man uppträdde i Svenska kyrkan utomlands varvid det alltid var fullt hus.
  • Det finns en dokumentation skriven bl.a av Sten kring Värmdö kyrkas körers körresor..
  • Anders var här tvungen att avbryta och vi bordlade därför fortsättningen till en annan gång.
Sten avtackades med den sedvanliga gåvan till Polio plus.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K & Anders T
 

Se föredraget här: