Publicerad av Ami Flood den 24 Sep 2021
Föredraget handlar om mognad och pensionering och vilka livsområden som forskningen tittar på. Föredraget är inget för fegisar… Jan Allan Fredriksson är pensionsspecialist och följer forskningen avseende åldrande och berättar här med om detta.
 
 
Anteckningar från fredagsmöte 24 sept 2021
Närvarande: 22 i lokalen
Zoom: 10 deltagare varav 1 gäst (föredragshållaren )
 
Dagens namnsdag: Gerhard, Gert
Faktoid: Tomas berättar om häxbränningar i Sverige. Bara ett enda fall med levande häxbränning finns registrerat! 300 avrättades totalt varav 15 % män.
 
Mognad och pensionering - Presentation av Ingrid
 
Jan Allan Fredriksson är pensionsspecialist på Söderberg och Partners och har arbetat med tjänstepension och personlig rådgivning sedan 1997. Han har genomfört många individuella rådgivningar genom åren och därför ligger detta med åldrande och mognad honom varmt om hjärtat.
Jan Allan berättar om de olika områden som forskningen menar har betydelse för att ha en bra ålderdom: Här nedan noterat som punkter han gick igenom som viktiga när man närmar sig pension.
Först råder han oss att inte bara gå in i pension utan ha en färdplan; Vem vill jag vara? Var ska jag vara? Och vad behöver göras?
Arbete: USA och Danmark har ett förbud mot avsked p g a ålder. Arbete är bra för hälsan, där finns hänsyn till arbetsmiljö, man har arbetstider och en arbetstakt att följa. På ett arbete får man motivation, bra attityder, det finns ett ledarskap och trygga anställningsformer.
Viktiga faktorer för äldre är att det är en vänlig miljö, flexibilitet, stabilitet, oberoende och självständighet samt att det finns en god service och förstås en rimlig lön.
Fritid: Ha kul, minskar stressen, att umgås, ha en hobby, resa, friskvård, kultur, lära sig, leka, föreningsliv, renovera, sociala medier, bli kär igen….
Boende: Boendeform, vem/vilka är huset till för? Plats för besök, fritidshus, renovering, service/säkerhet, geografiskt läge, tomt, kommande substitut och ägarskap.
Ekonomi: God ekonomi, riskvilja, finansiell support, uttagsplan, beroende, egen verksamhet, försäkringar.
Juridik: Familjetyp, äktenskapsförord, samboavtal, försäkringsvillkor.
Syfte med ålderdomen: Återuppfinna sig själv (förnya), socialt välbefinnande, ensamhet, sociala nätverk, hitta ro, visionär, ge tillbaka.
Där avslutade han sin berättelse och en liten frågestund följde.
Intressant fråga som ställdes då var hur gammal man kan räkna med att bli? Svar: Man tar föräldrarnas ålder dividerat med 2 och lägger till 2,5 år per decennium som skiljer dem åt så får man den förväntade åldern på sig själv.
Slutligen avtackades han traditionsenligt med ett diplom och insats för polio som vanligt.
 
Se vidare hans bilder i korthet nedan: