Publicerad av Sven Yngve Rudberg den 20 Nov 2020
Henrik Zeinow ger oss en inblick i att åka långfärdsskridsko, en härlig vintersport!!
 
Ami hälsade oss, 29 lyssnande personer, varmt välkomna till vårt fredagsmöte. Hon delgav oss dagens "motto"med anspelning på föredraget; "Det är bättre att vara på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja".
 
Barbro orienterade om kommande aktiviteter. Dessvärre blev vårt besök i Ingarö kyrka inställt pga Corona, men promenader är alltjämt vår ambition att genomföra. Deltagarna i söndagens tur i Stavsnäs var nöjda och glada! Närmast, den 29 nov en "Björnörunda" och därefter , den 13 dec, en "Ösbyrunda". Vi medför själva kaffe och smörgås och möts kl 11 vid parkering (som annonseras).
 
Ami orienterade om årsmötet kommande fredag (den 27 nov) där vi också hoppas på ett egoföredrag av vår senaste (spännande!) medlem.
 
Flera skryt framfördes, bl.a. Wanja som lyckats med surdegsbakning och Johan som fiskat sex sikar med rom!
 
Per introducerade dagen föredragshållare, Henrik Zeinow, ledare, kökarl och instruktör vid lånfärdsskridsko-åkning. Hans titel "Ute på hal is" skulle tolkas bokstavligt! Efter vissa inledande problem fick vi se fina bilder från skärgården, mest vintertid. Långfärdsskridsko ger naturupplevelser, frisk luft samt motion (enligt eget önskemål).
 
Henrik berättade att vi har isar att åka på, tidigast insjöar, sedan Mälaren och slutligen skärgården. Normalt ger sjöar, efter lite tövader, fin glatt is efter nyfrysning. Det finns kartor som med síffror anger "frysordning" som stöd för planering och säkerhet vid utfärder. Tre faktorer är viktiga; utrustning, kunskap och sällskap.
 
Utrustningen är viktig och viktigast ispiken, som blir ditt känselspröt. Med den kan du avgöra om isen håller för dig. En ryggsäck ingår, fylld med vattentätt packat ombyte (ifall du skulle plurra), samt mat och dryck. En rätt packad ryggsäck blir en flythjälp som gör att du förblir flytande i vattnet. Livlina, isdubbar och gärna även hjälm (dock ej obligatoriskt) ingår i utrustningen.
 
Kunskap om is, väder och utrustningen är viktigt samt hur man tar sig upp om man plurrar.
 
Sällskap, minst två, men helst tre är nödvändigt för säkerheten. Ett bra sätt att få sällskap är att gå med i en klubb!
 
Här övergick Henrik till att göra PR för sin klubb, Stockholms skridskoseglarklubb( SSSK), som vid staten 1901 seglade mycket, men idag gör mest skridskoåkning. Klubben ha ca 9000 medlemmar och ordnar ledarledda utflykter tre ggr i veckan under säsongen (lör-, sön- och onsdag).
 
Kraven för medlemskap är att man kan åka skridskor (verkar bra, min anm).
 
Åker man fyra mil på en dag med bra is kan man det (nu blev det svårare, min anm).
 
När man blir medlem får man ett teoripass och en heldagstur där man pratar om utrustning, prövar livlina och att ta sig över råk mm.
 
Som medlem kan man utbilda sig vidare med iskännedom och praktisk iskunskap bl.a. plurrning.
 
Tre utfärder varav en på "speciell is" erbjuds.
 
Att plurra är inte så dramatiskt som många tror.......
 
Ledarutbildningen omfattar både teori och praktik. Som ledare har man uppgiften att hitta säker och njutbar is. Ledaren har blicken framåt och komplettaras av en "kökarl" (som även kan vara en kvinna). Kökarlen håller ordning på gruppen och är en säkerhetsresurs. Vid plurr leder kökarlen räddningsarbetet utan att ta direkt aktiv del i själva räddningsarbetet. Detta utförs av "räddare" som i svårare situationer kan vara flera. Om det blir "massplurr" (ovanligt) måste det finnas organiserad ledning (läs kökarl). Massplurr är dock ovanligt. Henrik har varit kökarl och under sina 100 utfärder aldrig upplevt något direkt farligt.
 
Färdrapport inges efter varje tur som sedan utvärderas under lågsäsong där erfarenheter kan dras. Det finns en organiserad krisgrupp under säsongen, som har ständig jour, och som kan ge stöd vid behov. På "www.skridsko.net" publiceras färdrapporter för intresserade.
 
Vid dåliga vintrar blir det bussning nordvart för att hitta frusna insjöar. Vill du bli medlem kan du gå in på www.sssk.se. Henrik erbjöd sig att svara på frågor under mailadress henrik.zeinow@sssk.se.
 
Under frågestunden efter föredraget klargjorde Henrik att insjöar är säkrast. Havsis kan var lurig med stora skillnade bara 100 m bort. Skälet är strömmar, varierande djup mm. Även öppningar kan finnas i annars fast, tjock is.
Risken är liten vid organiserad åkning. Risk finns dock att ovana människor kan lockas ut på osäkra isar, även med barnvagn. Det är mycket svårt att ta sig upp efter plurrning utan utrustning!
 
Per avtackade Henrik med sedvanligt poliovaccin efter det uppskattade föredraget. Ni vet väl att vi även i klubben har ledare för långfärdsskridsko! Anders Kron leder friluftsfrämjandets skridskoturer under vintern!
 
Som avslutning skänkte vi alla varma tankar till Dennis som begraver sin Erika idag.
 
Vid pennan, Sven