Publicerad av Ami Flood den 11 Feb 2022
Rino Carlsson, som ansvarar för den nationella samordningen inom sjöpolisen, kommer att informera om hur verksamheten har utvecklats under åren och vilka frågor som är viktiga idag. Vilken förmåga skall sjöpolisen ha och hur samarbetar man med andra organisationer/myndigheter?
Förr hade man mycket lokala kontakter som var viktiga i arbetet på skärgårdsöarna men hur är det idag?
Anteckningar från fredagsmöte 11 februari 2022
 
Deltagare: 27 deltagare varav tre gäster och en gästande Rotarian - alla på zoom
 
Namnsdag: Yngve - ett fornnordiskt namn - härstammar från guden Ing
 
Händelser: Japans nationaldag. För 50 år sedan bildades Förenade Arabemiraten (1972). Leif Smokering Andersson föddes 1925.
 
Faktoid: Forskare har kartlagt hur fort olika nyheter sprids. Nyheter som bygger på sanningen sprids med 6 gånger så lång tid som falska nyheter. Så hemskt!
 
Östersjötips: Spola inte ner kemiska preparat eller mediciner i avloppet. Även vattenlöslig färg är inte bra att spola ner.
 
Skryt: Sven och Guje har jobbat för Östersjöprojektet och märker att det börjar lyfta. Bl a har kronprinsessan Victoria lovat att spela in ett budskap till Basrams webinarium den 5 mars.
Ami: Meddelar att ett medborgarförslag till kommunen ska lämnas för att föreslå att göra området runt våtmarken Aspviks träsk till naturreservat.Vore fint om även Rotary står som avsändare. Ami berättar också om norrskenet i går kväll. Tips: Gå ut på appen Aurora för att få mer om detta och prognoser.
 
Information: Nästa fredag träffas vi fysiskt på Kyrkettan men även digitalt för dem som föredrar det.
Dennis  meddelar att vi jobbar med en kampanj för medlemsvärvning med utskick till nyinflyttade till kommunen. Vi ordnar också en vandring den ... februari och AW den 17 februari kl 17-19 och därefter var tredje torsdag i månaden.
 
Lennart presenterar Rino Carlsson, sjöpolis
 
Rino Carlsson har varit sjöpolis sedan 1994 tills för fem år sedan då han gick över som Nationell Samordnare. Han samordnar aktiviteter och jobbar med brottsförebyggande insatser. (framför allt båtstölder). Sjöpolisens arbete har förändrats sedan milleniumskiftet. Tidigare kunde sjöpolisen besöka de lokala orterna i skärgården 1 gång i veckan i syfte att bygga nätverk och relationer med lokalbefolkningen. Något som var mycket viktigt för att lösa olika lokala problem och insatser. Numera är sjöpolisen helt händelsestyrd och man måste rapportera de insatser man gjort - sk #pinnjakt". Förebyggande, nätverks- och socialt arbete räknas inte. Givetvis är det viktigt att sjöpolisen rycker ut när det sker allvarliga händelser men det andra arbetet var också mycket betydelsefullt för resultaten lokalt. 
 
Rino redovisar lite statistik över olika typer av brott och pekar på att t ex båtstölder går 70-90% utomlands av stöldgodset och försäkringsvärdet av dessa är mellan 250-350 miljoner per år. Han visar en bild på ett tillslag i Lettland där man tack vare en gps spårning på en motor kunde göra ett gemensamt tillslag med lettisk polis och hittade då ca 75 fina utombordare varav merparten var från Stockholmsområdet.
 
Även andra kapitalvarustölder går utomlands och mycket av detta skulle man kunna förhindra om tullen hade mer befogenheter och man t ex kunde använda röntgenkameror vid gränsövergångar. Detta har provats men var tvunget att avslutas p g a Datainspektionen och GDPR.
 
Rino får frågan om hur han ser på vattenskotrar. Hans ställningstagande är att man inte ska fokusera på tekniken (dvs vilken typ av farkosr) utan snarare på beteendet på sjön. Därför vill han gärna se att man skulle få körkortskrav till sjöss då bl a covid har medfört att väldigt många oerfarna och okunniga tar sig ut på sjön i alltför höga farter och med risker om olyckor som följd.
 
Drogproblemen på sjön förekommer mest kring krogarna men inte i övrigt.
 
Frågor kommer också om resurserna hos sjöpolisen. Rino berättar att vid början av 2000-talet hade man 46 sjöpoliser anställda mot idag 22 varav sex är utredare. Under maj-sept anställs 25-30 extraresurser för att täcka semestrar och det ökande behovet under sommaren. Tidigare fanns sjöpolis stationerad på 8 platser i landet mot idag bara i Göteborg och Stockholm. De krav som ställs för att få jobba som sjöpolis är att man har minst kustskeppare-utbildning och att man kan visa att man fungerar i gruppen under en provtjänst på 3 veckor. Det är oftast från sommarjobbarna man tar sin ordinarie personal.
 
Fråga om polishundar finns med. Inga fasta hundar men ibland får de komma med när man räknar på uppdrag som innebär försvar eller sök.
 
Rino avtackas som vanligt med ett poliodiplom.