Publicerad av Anders Tihkan den 17 Feb 2023
Vad fann vi när vi rannsakade varandras rutiga och randiga skäl för att vara rotarianer? Trivs vi? Blev det som vår idol och förebild Paul Harris tänkte 1905? Har klubben en framtid? (svar: ja!)
 
Dagens Round Table var del 1 i framtidsresan som Johan Bellander ledde genom att ställa frågor mot bakgrund av att vi är "en mycket trevlig (gammal) klubb som har haft stigande medelålder i obruten följd under 30 år".
 

FRÅGA 1: Varför är jag med i klubben?

 • Ett mini-universitet
 • Breddar min världsbild
 • Intressanta föredrag
 • Inte fastna i mitt gebit
 • Lokal förankring
 • Kan påverka
 • Yrkesnätverk – hotas av stigande ålder
 • Kunskapsnätverk – ökar med stigande ålder
   
 • Gemenskap
 • Trevliga vänner, nya vänner
 • Möten över åldersgränser
 • Öppnar dörrar
 • Nätverkande
 • Gemensamma aktiviteter – fester, kulturella utflykter
 • Sprida glädje, ringar på vattnet
 • Gemensam frukost-bra mötestid
 • Finns över hela världen, öppet för mig
   
 • Medryckande verksamhet, fart och aktivitet
 • Bidrar till att göra gott
 • Urval av projekt att engagera sig i
 • Samhällsinsatser
 • Publika projekt som attraherar andra till besök/engagemang
 • Service above self
Hur/varför gick jag med?
 • Kom som gäst
 • Föräldrar introduktion
 

FRÅGA 2: Hur vill jag/vi att klubben skall vara?

 • ”Tanka” medlemmarna på erfarenheter, kunskaper och insikter, i fördjupade Ego-föredrag (inte CV!)
 • Ordförande-hörna; intervju med några medlemmar
 • Koppla medlemmars behov till lokala behov
 • Fortsatt utveckling av klubbens IT-former, deltagande, inspelning…
 • Kan klubben vara an viktig kanal för andra?
 • Viktigt att ta på sig klubbuppdrag
 • RLI som intro för nya medlemmar
 • Högt i tak och informellt
 • Hög kvalitet på föredrag
 • Välkomna nya gäster och medlemmar
 • Lokalen är viktig
 • En aktiv klubb
 • Andningshål
 • Inbjudande
 • Kortare inledning/ingress, mer prat vid borden
 • Flexibelt medlemskap
 • Lokal och bord
 • Lägre medelålder
 • Trevlig stämning
 • Bra projekt
 
Vi ser fram mot den spännande uppföljningen och fortsättningen i mars!
 
Till dess kan vi vila i Sten Höges reflektion som han hade skickat in p g a mötesförhinder den här morgonen:
 1. Rotary är ett mini-universitet som ger insikt i ämnen man har lite eller ingen koll på alls. Kunniga föredragshållare.
 2. Man får ett mångsidigt lokalt nätverk. Bra argument för att värva relativt nyinflyttade.
 3. "Rotary sätter guldkant på tillvaron. Inte dåligt!" (sades till mig av framlidne medlemmen Göran Petterson).
 
Waaww! Så bra sammanfattning! Och vad kan då passa bättre som avslutning på detta referat än vår klubblogga plus valspråk:
 
 
 
Dagens närvaro 17, varav en gästande rotarian.
 
 
Vid pennan 
Anders T