Publicerad av Jan Rudberg den 23 Apr 2021
Fredrik Johansson berättar engagerat och kunnigt om sina insatser som dykare och organisatör för att rädda Mälarens alltmer förorenade vatten.
Fredrik Johansson höll ett mycket bra föredrag om sina insatser för att tillsammans med andra dykare plockar upp bl a bilbatterier och bildäck längs Mälarens stränder i Stockholm. Han gör detta som ledare för projektet Rena Mälaren.
 
Ett besök på hemsidan Rena Mälaren rekommenderas, liksom Facebook-sidan och Instagram.
 
Då kan du lära dig mer om Fredriks engagemang och verksamhet för att öka förståelsen för att vi på alla sätt måste slå vakt om den stora (misskötta) tillgång som Mälaren utgör.
 
Det handlar inte bara om att plocka upp skrot utan Fredrik och hans vänner har engagerat sig på flera olika sätt för att få inte minst Stockholms stad att på ett mer strukturerat sätt motverka försämringen av vattenmiljön genom många olika initiativ och projekt.
 
Föredraget var mycket intressant och Fredriks engagemang och verksamhet, utöver ett sitt normala heltidsjobb, imponerande!
 
tycker sekreterare Jan
 

Se föredraget här: