Publicerad av Anders Kron den 23 Dec 2023
Sten Höge berättar om sitt spännande reseliv som kantor i Värmdö Församling
 
President Sven hälsade välkommen med ett konstaterande att vi är glädjande många närvarande idag. Närvaro totalt 22 varav en gäst som vi applåderade för.
 
Skryt: Per om att vår före detta medlem Maria Roos var i i TV igår, Ami om att hon applicerar solfångare på taket och Sven om att det var 13 närvarande på gårdagens AW.
 
Därefter var det dags för Per-Ola att presentera dagens föredragshållare, vår medlem Sten Höge.
 
Sten berättade om att det har skrivits en bok om Värmdö församlings körresor ur vilken han läste tillämpliga delar under föredraget. Det har också givits ut en CD skiva producerad av Bo Egebjer som borde kunna beställas från församlingen, samt det har också spelats in den LP skiva på 80-talet.
 
Därefter följde en fotoexposé bestående av
* Värmdö kyrka
* Orgeln i Värmdö kyrka som köptes in 1864. Den levererades då till Norrnäs brygga och transporterades därefter med häst och vagn till kyrkan. Sten föreslog att klubben skulle ha ett studiebesök till orgeln.
* Från en TV-sänd gudstjänst i Värmdö kyrka (på den tiden var det i realtid, numera spelas dom in i förhand med statister i bänkarna)
 
Därefter följde nerslag från Stens minnen från körresor, exempelvis;
* Från Birgittakyrkan i Wien
* Man har varit två gånger i Paris varav en gång 1990 bl a i Sofiakyrkan.
* 2002 var man i Rom och fick sjunga vid två olika tillfällen varav vid ett tillfälle på själva mässan.
* I London skulle man sjungit i St Pauls Cathedral men den blev West Mister Abbey.
* Vid något tillfälle blandades namnen ihop så att gammal fäbodpsalm blev fotbollspsalm.
* Kör resorna finansierades av kören själva genom insamlingar vid uppträdanden
 
Sten avtackades av Per-Ola med ett sedvanligt diplom.
Sven avslutade med att önska all en God Jul och ett Gott Nytt År!
Nästa möte är den 12 januari nästa år.
Vid pennan och tangenterna
Anders K