Publicerad av Anders Tihkan
Tidskriften för rotarianer i de nordiska länderna har i sitt novembernummer ett uppslag med reportage från Stavsnäsdagarna och från Allt på sjön i Gustavsberg.
 

Läs reportagen i RN 6-22: