Publicerad av Jan Rudberg den 05 Mar 2021
Presentation av Rotary Peace Center vid Uppsala Universitets Freds- och konfliktforskningscentrum.
 
 
Efter inledande snack om vad Corona gjort med oss och samhället for vi iväg till Uppsala och en intervju med Tore Samuelsson och Bengt-Erik Jansson om Uppsala Rotary Peace Center, som verkar inom ramen för Uppsala universitets Freds- och konfliktforskningsprogram, en tvåårig masterutbildning.
 
Rotary finansierar varje år 10 utbildningar där genom sitt program Uppsala Rotary Peace Center, som är ett mycket eftersökt program. Sålunda söker varje år cirka 200 personer dit och 10 stycken väljs varje år ut till den tvååriga utbildningen vid Uppsala universitet. Årets 10 "alumni" fick kort berätta om sig själv och sina planer. Det var en viss övervikt för Sydamerika men i övrigt utspritt över hela världen. Olika problem togs upp, bl a den ökande fattigdomen som en följd av coronaepidemin, beräknad till en fördubbling av tidigare beräknat 135 miljoner hungrande fattiga.
 
Alla rotaryalumni får en svensk värdfamilj och man anordnar besök och resor inom Sverige, bl a med rotaryanknytning, för att alumni skall få lite bredare kunskaper om Sverige utöver själv universitetskursen. Efter utbildningen söker sig albumin ut i världen till bl a NGO:s och myndigheter med inriktning på fredsfrågor och konflikter i världen. Det framhölls att detta var en mycket viktig del i Rotarys verksamhet; ett flaggskepp för Rotary! Det finns nu 1 000 personer ute i världen som genomgått rotaryutbildningen och förhoppningsvis gör skillnad!
 
Torbjörn Spector som är distriktsansvarig gav ytterligare information i en intervju om egna erfarenheter. Han berättade att alumni ofta var mycket intresserade av studentlivet i Uppsala, framförallt allt sjungande, och att alla var mycket positiva till den aktuella utbildningen som är relativt teoretisk och har inriktning på konfliktforskning. 
 
Mötesmedlemmarna var intresserade av att höra mer och vi hoppas kunna ha ett nytt digitalt fredagsmöte med en representant för årets alumni vid den aktuella kursen, som finansieras genom en insamlingsstiftelse, dit numera alla 10 rotarydistrikt är anslutna.
 
Vid tangenterna Jan Rudberg
 
 
****************************************
Filmen kom från distriktets sida Färdiga föredrag:
 
Presentation av vårt närmaste Peace Center (ett av sju i världen), 2020-10-09 (19 minuter).