Publicerad av Anders Tihkan den 30 Sep 2022
Hugo von Essen från Utrikespolitiska institutet gjorde en initierad genomgång av vad begreppet krigsmakt betyder ute i världen, för det ryska folket och hur kriget i Ukraina kan påverka synen på Ryssland.
 
Hugo von Essens två större forskningsprojekt på UI är f n om Ryssland - Kina respektive om EU:s nya politik gentemot Östeuropa. Idag förmedlar han sina tankar om hur bilden av Ryssland påverkas av det som nu händer i Ukraina. 
 

1. Ryssland en krigsmakt!

Den ryska identiteten och självbilden har sedan länge varit att "Ryssland är världens näst främsta krigsmakt!". Ryssarna lär sig i skolan att "det stora fosterländska kriget", dvs det som vi i väst kallar andra världskriget, vanns av Sovjet som därmed räddade världen och befriade oss från den stora ondskan, dvs nazismen.
 
Resten av världen har också betraktat Ryssland som världens näst största krigsmakt, inte minst länder i tredje världen, många av dem i Afrika. Detta har varit viktigt för Ryssland för att få strategiska partners, exportera vapen, genomföra militärövningar m m. Därigenom har Ryssland kunnat bygga inflytande i många länder, Ryssland har skaffat "vänner" som behövs för t ex diplomatiskt stöd - bl a omröstningar i FN.
 
Rysslands spegling av NATO heter Collective Security Treaty Organization, CSTO (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan) och är ett vapen för ryskt inflytande i grannländer som ingick i Sovjetunionen. Exempelvis åkte de ryska trupperna i januari till Kazakstan under officiell CSTO-flagg för att kväsa oroligheterna.
 

2. Ryssland en krigsmakt?

Kriget har inte gått bra. Många problemområden: logistik, utrustning, utbredd korruption, ineffektivt och inkompetent ledarskap. Ledare är de mest korrupta som kan ge glädjerapporter uppåt i beslutshierarkin. Putins plan att Kiev kunde intas på 3 dagar baserades på extremt felaktig info, vilken har sin grund i korruptionen. Moralen är ett annat mycket stort problemområde. Mobiliseringen visar nu ännu värre effekter av den låga moralen i det ryska samhället, än vad den redan gjort på stridsfältet.
 
Ukraina har varit framgångrikt i sin motoffensiv. Ryska ledningen blir alltmer desperat och tar till annektering och annat för att nu försöka måla om bilden till att Ryssland försvarar sig mot NATO.
 
Risken för rysk kärnvapenanvändning är väldigt låg därför att Ryssland inser att man inte kan vinna kriget ens med taktiska kärnvapen i Ukraina. Västs reaktion skulle bli mycket kraftig, Ryssland skulle kanske t o m riskera att möta västtrupper i Ukraina.
 
Döden genom fönster i Moskva? Företeelsen kommer nog att öka, vartefter som systemet kracklerar och blir mer instabilt. Antingen kommer order uppifrån: vederbörande har gjort sig oönskad, gått emot ledningen, eller finns behov att göra om maktfördelningen. Eller - vilket är mer spännande - är högsta ledningen inte inblandad, utan det vi ser är maktkamper inom eliten. Putin vill troligen gärna ha ett sådant system, dvs där de närmast underställda slåss inbördes.
 

3. Ryssland en krigsmakt!?

Hur ser Ryssland ut efter kriget?
 
Man kan bara spekulera, men kriget har avslöjat papperstigern. Det är svårt att se Ryssland som en krigsmakt framöver, jämfört med USA:s och västs militära förmågor. Dessutom har Ryssland förlorat massor av soldater och massor av utrustning. Sanktionerna gör att rysk vapenindustri inte är kan tillverka mer avancerade vapen eftersom den har varit beroende av nyckelkomponenter från väst.
 
Hur blir rysk utrikespolitik när andra länder inte längre tror på Ryssland som krigsmakt? Senast på toppmötet i den mellanstatliga organisationen Shanghai Cooperation Organization, SCO i Samarkand i början av september gav Rysslands nära partners Kina och Indien tydligt uttryck för sitt missnöje med Ryssland. Xi Jinping och Modi höll Putin på avstånd.
 
Hur påverkas självbilden hos ryska folket? Hugos liknelse: Föreställ oss Brasilien, en av världens bästa fotbollsnationer och att VM spelas vart 80:e år. Vår självbild: vi är bäst. Vid nästa VM 80 år senare förlorar vi mot ett skitland. Vilken skräll!
 
Ryssarna har redan nu väldigt svårt att smälta information som går på tvärs med deras gamla självbild. Ryssar vill tro på narrativet att Ryssland har rätt att styra grannländerna. Många ryssar har nog valt att inte ta emot info som är smärtsam, men ryska militära motgångar blir allt svårare för ledningen att dölja. Mer och mer info kommer, men även i rysk statsmedia talas nu om att kriget inte går bra. För folket blir det en svår psykologisk smäll och det är svårt att förutspå konsekvenserna.
 
Vad händer med sanktionerna efter kriget? Ryssland har pågående ockupationer och frusna konflikter i många länder bl a Moldavien, Georgien. Ryssland driver cyberattacker, de håller på överallt. Enligt Hugo bör sanktionerna vara kvar tills Ryssland slutar att bryta mot internationell lag, FN-stadgan m m.
 
Kommer Kina att ta över Rysslands position på världsarenan? Kina hade nog föredragit att kriget distraherade väst mer, men denna utveckling är inte dålig för Kina eftersom Ryssland nu kommer att bli mer beroende av Kina för bl a handel med råvaror.
 
 
Efter detta synnerligen aktuella och initierade föredrag avtackade programmästaren Johan Bellander vår föredragshållare med diplomet i Hugo von Essens namn för 90 doser poliovaccin.
 
Vid tangenterna 
Anders T
 
 
För den som vill följa utvecklingen av kriget tipsar jag om mina bästa källor (förutom föredrag av Hugo, förstås!):