Publicerad av Louise Adelborg den 31 May 2024
Lovis Blixt är lärare på Skarpnäcks Folkhögskola samt jobbar på en bok om salutogen teori för ledarskap och socialt arbete. Vi får en fördjupning i ämnet samt hur det är att skriva en bok kring detta.
President Sven hälsar alla välkomna! Vi är 16 närvarande. 
 
Dennis informerade om att vår traditionella golftävling är den 21 augusti och intresset är stort. Många anmälningar har redan kommit!
 
Anders T fyllde år idag så vi stämde alla in i födelsedagshyllningar i form av sång till honom!
 
Sven informerade om att Paki Holvander, nu medlem i Skanstull Rotaryklubb, önskar gå över till vår klubb och här starta en satelitklubb. I veckan har det hållits ett zoom möte för alla medlemmar i klubben. 12 medlemmar närvarade. Information utbyttes och diskussion följde. Nästa steg är att be Paki Holvander om en utförlig beskrivning av vad det egentligen är hon önskar starta och hur.
 
Ikväll blir det sommarfest, för 42 personer, på Strömma krog. Inget frukostmöte 4 juni då det är en klämdag. Vårens sista möte är 14 juni. Det kommer att komma information om sommarens grillkvällar.
 
Jenny presenterade dagens föredragshållare Lovis Blixt som är lärare fritidsledare utbildningen på Skarpnäcks folkhögskola. Hon kommer tala om det främjande (salutogent) förhållningssättet för hälsa dvs att ha ett hälsofrämjande perspektiv (salutogen teori). Det innebär att man fokuserar på människors resurser och färdigheter. Hur kan de bidra till hälsa? Det är viktigt att känna till vilka faktorer som bidrar till god hälsa. 
 
Motsatsen till Salutogen är Patogen dvs de faktorer som skapar sjukdom. Vad gör att människor blir sjuka?
 
Teorierna har utvecklats av den amerikansk-israeliska professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky. Han har en teori som kallas KASAM / Känslan av sammanhang. En av delarna är det sociala sammanhanget och det allra viktigaste är att känna meningsfullhet.
"Hela mitt liv och min värld hänger ihop"
 
Jenny tackade Lovis med sedvanligt poliovaccin diplom (en nog så viktig salutogen resurs)