Publicerad av Ami Flood den 09 May 2022

Läkaren och författaren Sten Friberg talar utifrån sin bok Livet med en psykossjukdom.

Sten Friberg är specialist i psykiatri med tio års erfarenhet som chef och överläkare vid en akut- och konsultationspsykiatrisk enhet i Stockholm, föreläsare och handledare vid läkarprogrammet och studierektor för specialistutbildningen.

Anteckningar från fredagsmöte den 6 maj 2022
 
 
Deltagare: totalt 28 personer varav 4 gäster och 4 deltog via zoom.
 
Namnsdag: Marit/Rita - båda är kortnamn av Margareta respektive Margerita.
 
Händelse: Världens första frimärke utges 1840. 1889 öppnas Eiffeltornet för allmänheten. 1994 invigs tunneln under Engelska kanalen. 1856 föddes Sigmund Freud - vilket leder oss in på dagens föredragshållare.
 
Information:
Dennis informerar om att det är både AW och också Bellmansro studiebesök den 19 maj. Uppmanar fler att anmäla sig till Bellmansro.
Ami informerar om Fotopromenad som hålls den 8 maj för nyanlända kvinnor - och etablerade kvinnor - och söker våra kvinliga medlemmar att delta.
 
Anna Karin presenterar Sten Friberg som är utbildad psykiatriker och tidigare jobbat på Karolinska. Numera är han medicinsk rådgivare och författare till handledningsböcker inom psykiatriska sjukdomar - bla en bok om Schizofreni för anhöriga eller drabbade.
 
Sjukdomen drabbar nämligen en hel familj, en släkt så det behövs böcker som inte är kliniska utan kan användas av de anhöriga. Sjukdomen schizofreni har funnits lika länge som mänskligheten men man vet inte varför den dyker upp. Det finns mycket stigma kring den och i vissa länder mer än i andra.
 
Ett vanligt symptom är att man hör röster - men det är INTE personer som har personlighetsklyvning. Namnet betyder "kluvet sinne" och refererar till att man ofta har hallucinationer. 
 
I många tider blev dessa människor utstötta och rent av ihjälslagna. Lobotomi var vanlig behandling. Det drabbar 0,5 - 0,7% av befolkningen men är vanligare i fattiga länder eftersom risken för utbrott av sjukdomen förstärks om man utsätts för mycket kroppslig stress såsom svält, sjukdom, trauma av olika slag. 
 
Symptomen kan beskrivas i tre olika grupper: Positiva - negativa och kognitiva
De positiva är inte positiva i den mening att de är bra - utan menas att det är symptom som tillkommer. 
De negativa är symptom som fattas personen.
De kognitiva är alltså beteendemässiga och handlar om hur individen fattar situationen.
Oftast förstår inte individen att den är sjuk. Symptomen uppstår vanligtvis efter 14-15 års ålder (vanligtvis hos män). I sena tonåren uppträder sjukdomen akut, sen dyker den upp i skov/återfall som oftast beror på att individen avbryter sin medicinering. För varje anfall så blir individen sämre.
 
Varför får man sjukdomen? Visste man det så skulle man kunna kurera den. Den medicin som finns idag blockerar dopamin. Och det är också förklaringen till att patienterna avbryter medicinering och tror att de blivit friska när "lyckokänslan" av dopaminet kommer tillbaka.
 
Bara 7% av alla schizofrena har någon gång i sitt liv förvärvsarbetat. För många blir nedstämda och negativa och klarar inte att göra något. Nu har medicineringen utvecklats vidare till en tredje generation av läkemedel som fungerar som ett "termostat" som kan höja/sänka dopamin-nivåerna efter olika behov. 
 
OM patienterna tar medicin regelbundet kan läget stabiliseras. Men det är bara 10-40% av alla som tar sin medicin regelbundet.  Efter sin första inläggning på psykakuten är det bara 45,7% som tar sin medicin mer än 30 dagar. Efter 3,5 månader får de då normalt sett ett återfall. Men att förklara detta för dem är inte tillräckligt framgångsrikt eftersom dopaminhöjningen som uppstår när de slutar medicinera ger ett omedelbart lyckorus så förstår de inte att det är att föredra att avstå detta och istället bli långsiktigt stabiliserad.
 
Behandlingens pusselbitar är därför viktig att ha en aktiv familj och social support. Man försöker bilda medicinska team runt patienterna för att ge adekvat stöd.
 
Sten avtackas med poliodiplom och frågestund följde.