Publicerad av ami flood den 27 Apr 2022
Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och så är det fortfarande. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. Sjöräddningen är med i cirka 90 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser.
Anteckningar från fredagsmöte den 22 april 2022
 
Deltagare: 17 deltagare totalt varav 4 på zoom. 3 gäster varav en på zoom
 
Namnsdag: Allan och Glen
 
Händelser: Jordens Dag med fokus på miljöfrågor. Parisavtalet signerades 2016. Lenins födelsedag år 1870. Första charterresan för 66 år sedan till Spanien. Den behövde fyra mellanlandningar på vägen.
 
Östersjötips: Använd inte Voltarensalva!
 
Skryt: Sven var på fördrag på Briggen Tre Kronor och där var också samtidigt med Kronprinsessan som han tackade för det inspelade talet till Basram-konferensen och Rädda Östersjön. Hon lovprisade Rotarys satsning.
 
Information: Ungdomsutbyte - sommarutbyte. Benedict kommer hit från Frankrike den 1 juli och är här i fem veckor. Sedan åker Lydia Visheden med henne tillbaka - strax utanför Paris.
Ami informerar om att NVB kommer att stödja Fotopromenaderna som studiecirkel och presenterade Niklas från NVB som närvarade via zoom.
 
Östersjöprojektet: Louise informerar om att nu allt är klart med vattenväskor på två skolor och delar ut de aktuella väskorna till represenanter för de skolor som ska delta: Hemmestaskolan med Hjalmar Vinsness och Kyrkskolan med Viola Loch.
 
Sjöräddningen - Tomas Brzezenski
 
Tomas kommer från en ny sjöräddningsstation - RS Värmdö vid Djurö. Den bildades år 2020 och hade tidigare varit en filial till Möjastationen. De hade förra året över 350 uppdrag med 31 frivilliga volontärer. De har en vattenscoter och en 8-meters öppen båt - som båda drivs med vattenjet. Scotern är till för strandnära uppdrag och för att bärga personer från vattnet. I hela sällskapet finns 250 båtar i Sverige och alla båtar är donerade av privatpersoner eller företag. Den RS Värmdö har är donerad av Anna Sofia. Den kostar 3 miljoner kronor i inköp. Båten körs i 34 knop (som är maxfart) men kan vid akut läge köras fortare.
 
Tomas berättar lite om statistik på uppdrag och ger exempel på olika situationer som de kan hamna i. Exempelvis dålig sikt, nattetid med sökuppdrag. Värdet av att ha med sjöräddningshundar som kan hitta dofter i vatten - upp till en sjömil avstånd - och kan t ex söka av en ö på natten på en kort stund vilket underlättar eftersom det skulle ta människor lång tid att söka av ett område i mörker.
 
Tomas berättar också vidare om det speciella uppdraget som han var med om år 2015-2016 då han i två omgångar om 3 veckor vardera ställde upp som kapten på de s k "gula båtarna" som var räddningsbåtar från Sverige som hjälpte Grekland med att bärga flyktingar från Turkiet. Under Tomas 2 pass var han med och räddade 666 personer men totalt kunde de Gula Båtarna rädda ca 3000 personer. Tomas visade bilder på hur omständigheterna kring det uppdraget kunde se ut och exempel på dåliga båtar och väldigt överlastade sådana som de stötte på. Ibland gick det förstås inte bra för flyktingarna och det var också en svår del av uppdraget att bärga dessa kroppar.
 
Föredraget avslutades med överlämnande av sedvanligt poliodiplom och en frågestund.