Publicerad av Anders Tihkan den 26 Aug 2022
Kyrkskolans skolgård är fjärdar, isvidder och skärgårdsöar där årstiderna utnyttjas maximalt och eleverna växer med naturupplevelser, kunskap och färdigheter i en skön integration.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor Viola Loch och lärarna Roger och Niklas berättade engagerat om sin verksamhet. Roger hade f ö hört en diskussion mellan barnen: - Vem är den där Roger, är han vaktmästare? - Nej han är vår Skärgårdsmästare!
 
Konceptet är att "hitta motorn" i barnen genom att utnyttja alla deras sinnen i den unika miljön som Kyrkskolan och dess verksamhet erbjuder, kort sagt: låta dem blomstra i en skärgårdsmiljö.
 
Skärgårdsprofilen erbjuder en upplevelsebaserad, ämnesintegrerad grundutbildning i friluftsliv i skärgårdsmiljö för årskurserna F-6. Inriktningen är natur och skärgård. Eleverna får lära sig sjövett, allemansrätt, segla, paddla, säkerhet vid vattnet, iskunskap och mycket mer i den fantastiska utemiljön. Alla barn och elever har tillgång till skolans brygga och båtar.
 
Årscykeln som är indelad i sommar, höst, vinter och vår har fasta block för varje årstid präglas av verksamheten på "Sveriges största skolgård". Blocken justeras efter gruppens förutsättningar.
 
Eleverna har fått nya insikter i miljö- och Östersjöfrågor genom att använda klubbens vattentestväska för provtagning i Kyrkviken; siktdjup, vattentemperatur och kolibakterier. Konkret kunde de bl a konstatera att siktdjupet hade minskat under sommaren. 
 
Kyrkskolans vision är att konceptet ska spridas till fler Värmdöbarn och dessbättre har ett näverk för Värmdöskolorna kommit igång lite efter pandemin. Under frågestunden framkom också att Kyrkskolan tar emot lärarkandidater, så vi hoppas verkligen att Kyrkskolans skärgårdsprofil kan föras ut i vidare skolkretsar. 
 
Föreläsarna avtackades med klubbens Poliovaccion-diplom: vi skänker 30 doser och Gates-stiftelsen dubblar med 60 till - summa 90 doser!
 
 
Klubbinternt: Före föredraget gick presidenten igenom styrelsens budgetförslag. Förslaget godkändes av veckomötet (separat minnesanteckning här).