Publicerad av Ami Flood den 10 Apr 2022
Eva Rådmark Herrder är kommunikationsansvarig för projektet "Stockholms framtida avloppsrening" inom Stockholms Vatten o Avlopp. En verksamhet med stor påverkan på Östersjöns vatten.
Anteckningar från fredagsmöte den 8 april 2022
 
Deltagare: totalt 19 varav 5 gäster. 5 deltog via zoom
 
Namnsdag: Nadja - betyder hopp, Tanja - betyder häst
 
Händelser: Romernas nationaldag. 1927 föddes Lennart Svahn, 1938 föddes Koffi Annan. 1973 dog Pablo Picasso.
 
Faktoid: Tomas trodde att dagens ungdomar var endast lite engagerade i politik. Men det är fel - för det är lika stort idag som år 1968. De mellan 18-30 år är 5-10% aktivister, 20% deillusionerade, 25% oengagerade och 46 kunniga, förtroendefulla, intresserade av politik - men passiva i "standby-läge".
 
Östersjötips: Wanjas förslag om att köpa Rädda Östersjöns armband, där förtjänsten går till projektet.
 
Skryt: Christoffer berättar att han fällt vildsvin på Nassa!
 
Lennart presenterar föredragshållaren Eva Rådmark, Herrder
 
Stockholms framtida avloppsrening
 
1934 öppnade första reningsverket i Bromma. Det behöver läggas ner för att det inte håller för dagens behov. Ledningar ska därför ledas om till Henriksdal med en 1,4 mil tunnel. Detta beslutades 2014. Tunneln ska gå till Henriksdal där rening sker och vidare till Sickla anläggningen. 2016 inleddes byggstarten av tunnelprojektet.
 
Fördelar med den nya anläggningen är: 505 minskade utsläpp vid kraftigt regn. 100% transporter av slam försvinner. Idag är det ca 6000 transporter av slam och det blir inga alls genom att tunneln forslar slammet till Henriksdal. 40% minskat kväve och mikroplaster.
 
Tidsplanen är att allt ska vara klart till 2029 men är indelat i fyra etapper. Avloppstunneln ska vara klar 2026 och sedan återstår mer utveckling av Sicklaanläggningen.
 
Reningen sker i fem steg: Grovrengöring - försedimentering - luftning - eftersedimentering och sandfiltrering.
 
Den nya anläggningen ska ha en membranrening. Det blir världens största och modernaste avloppsanläggning. 3500 liter i sekunden renas.  Membranen innehåller små microhål som är mindre än ett hårstrå. Detta gör att föroreningarna fastnar på membranen och vattnet sipprar emellan. Med hjälp av luft skakas membranen så att partiklarna ramlar ner till botten. Slammet som bildas omvandlas till värmeenergi i Hammarbyverket. Det skräp som samlas - och slammet tvättas och slammet går vidare till en rötkammare där den omvandlas till biogas som bland annat driver bussar. Resterna blir till gödning för jordbruket.
 
Fördelar med membranreningen är att det tar 1/3-del av tidigare yta. Det är säkrare i drift och det ger renare vatten.
 
Tunneln byggs genom i huvudsak berg och den ligger mellan 30-90 meter under markytan. Lägst är den då den går under Mälaren. Inga pumpar behövs utan den har ett självfall på 1 promille och den sänka som blir under Mälaren blir det häverteffekt på så det trycks vidare framåt i tunneln.
 
Eva avtackades av Lennart med sedvanligt poliodiplom. Sedan följde många intresserade frågor.