Publicerad av Ami Flood den 29 Apr 2022
Per Bertilsson representerar SEE Learning Sverige och berättar om hur de arbetar med mindfullness, etik och medkänsla för förebyggande av stress och psykisk ohälsa i svenska skolor.
Anteckningar från fredagsmöte den 29 april 2022
 
Deltagare: 24 totalt varav 5 på zoom och 6 gäster (alla närvarande i lokalen)
 
Namnsdag: Tyko (Carl Petter Janssons pappa)
 
Händelser: FNs internationella dansens dag. Svenska Friluftsdagen. Födelser 1659 Sofia Elisabeth Brenner som var den första skönlitterära författarinnan. Hon talade sex språk och var feminist. Värd att känna till... 1980 dog Hitchcock denna dag.
 
Faktoid: Alla tror att pirater lät fångarna gå på plankan.... MEN så dumt - det var ju enklare att bara putta dem överbord och det var så de dödades. Ingen kan verifiera att de gick på planka.
 
Östersjötips: Magnetfiske för att fiska upp metallskrot ska Östersjökommittén starta med. Händer på Stavsnäsdagarna.
 
Information: Sven informerar om Östersjökommitténs arbete. Stavsnäsdagarna flyttas till 13-14 augusti. En grupp träffade kommunens ekologer i veckan. Vi har fått besked om att man ska satsa på att restaurera Långbroviken.  Tips om att gå på valborgsfirande på Sjöliden (Sven och Sten sjunger bl a i körer)
 
Skryt: Ami berättar att Niklas Göransson från NVB är gäst och han har köpt ut 15 böcker som ska användas på studiecirkeln om fotopromenader som är den 8 maj.
 
Föredrag om See Learning av Per Bertilsson
Per berättar först om sin bakgrund med lång karriär i arbete utomlands med bl a sociala frågor. 
See Learning betyder Social, Emotionell och Etiskt lärande. Barn får lära sig att ta hand om sig själva och relationen med andra, hantera känslor och stress. Verksamheten finns i 30 länder och med 50000 handledare.

Varför behövs det i Sverige?
Det finns en ökad psykisk ohälsa bland unga. Många saknar gemensam värdegrund. Integrationen skapar svårigheter med olika kulturkrockar. Se artikel i DN den 22 feb 2022 "Inför psykisk hälsa på skolschemat". Varannan 15-åring har psykiska besvär och självmord är allt vanligare. Unicef har kartlagt barns hälsa, skolkunskaper och sociala färdigheter i 38 länder. Där hamnar Sverige långt ner på 22:e plats. 
 
SEE har ett pilotprojekt i Sverige på 3 år med finansiering av Arvsfonden. Den riktar sig mot barn 5-12 år. Målsättning är att få in 12 klasser och 300 barn i projektet. Men redan har man 16 klasser i 8 olika skolor spridda runt om i landet.

Visionen är att skapa en mer hälsosam miljö och gemensamma värdegrunder för deltagande skolor. Det finns tre mål. Att lära barn hantera känslor och sitt känsloliv, skapa gemensamma värdegrunder och stärka delaktighet bland barnen i dessa områden.
 
Materialet är framtaget och anpassat till olika åldersgrupper. Det består av övningar som görs 40-60 min per vecka. Man utbildar handledare och har f n 12 handledare som i sin tur stödjer lärarna i arbetet. Det finns olika områden som hanteras enligt följande matris:
Vågrätt: Medvetande - Medkänsla - Engagemang
Lodrätt: Personligen - Socialt - Systemiskt
 
Sedan visar Per exempel på några övningar. En klassöverenskommelse om gemensamma regler, Exempel på vad innebär vänlighet
 
Pilotprojektet hoppas att deras lärande ska spridas till många fler och att även Skolverket ska ta in materialet i sin läroplan. 
 
Föredraget avslutas med överlämnande av poliodiplom och följs av frågestund.