Publicerad av Sven Rudberg den 28 Aug 2020
En utmanare som vill förändra svensk bolånemarknad!!
Flera småbanker går samman med Borgo som kan stötta dem med nya digitala system som skall ge lägre räntor på bolån!!
Hur starta en bank? Varför behövs det på vår bolånemarknad?  Jo, bolånemarginalen är alltför stor och därför behövs konkurrens!
 
Om dessa frågor pratade Gustav Berggren från Borgo (en digital "plattform") vid fredagsmötet den 28 augusti. (I slutet av detta referat finns lite klubbnytt)
 
Vi har en bolånemarknad på 3 600 miljarder kronor i Sverige varav ca 70% innehas av våra storbanker. I Sverige har vi mycket låga kreditförluster jämfört med andra länder, pga effektiv indrivning mm. Detta gör låneverksamheten med de höga bolånemarginalerna till en mycket lönsam affär för bankerna. Vi kan närmast prata om ett oligopol! 
 
Tack vare bankID är det lätt att ta lån, men svårt att komma in pga bankernas höga kapitalkrav. Bankerna har dock en låg grad av digitalisering med en blandning av gamla system som ger högre kostnader.
 
Här finns utrymme för förbättring! Nya aktörer behövs, innovation och nya system på en stillastående bolånemarknad!
 
Borgo såldes nyligen till fyra småbanker, ICA-banken, Ikanobanken, Söderberg och Partners samt Ålandsbanken. Genom att gå ihop och utnyttja nya system (läs Borgo) blir det billigare för kunden, till sist. Bolånen är råvaror och bankerna ger pengar via Borgo som sedan lånas ut. Ca 40% av de pengar som utlånas är inlånade pengar från sparare! Respektive bank värvar sina kunder, men utnyttjar de nyare system som Borgo har. 
 
I februari räknar man med att Borgo blir en bolånebank med ett startkapital på ca 10 miljarder som man tror blir ca 100 på ett år (således en liten procent av de 3 600 miljarder som bolånemarknade utgör). Inlåning görs av Borgo och lånen distribueras till de deltagande bankerna. Bra avkastning utlovas till investerare, ca 10%, tack vare låga kostnader och låg risk. Alla processer är digitaliserade, såväl kreditprövning som lånebeslut. För låntagarna utovas en ränta ca 10 punkter under storbankernas.
 
Detta är en ny företeelse med spännade struktur, som förhoppningsvis fler vill ansluta sig till! Det är ett modernt grepp mot oligopolet på lånemarknaden. Det finns möjligheter att utvidga med andra produkter och tjänster. Börsnotering skulle kunna ske om 5-7 år. Den statliga insättningsgarantin gäller.
 
Klubbnytt;
- På tisdag boule på Gustavsgården kl 18! 
- På fredag distriktsmästerskap för Rotary. Dennis har nästan fått ihop lag från klubben. Hör av dig till honom!!
 
- Gädje!! Polio är utrotat i Afrika, nu återstår visst arbete i Asien innan vi lyckats utrota Polio. Bravo Rotary och Bill Gates foundation!!
 
Vid pennan, Sven