Publicerad av Anders Tihkan den 16 Dec 2022
Vi satte punkt för höstens verksamhet med att få status för Östersjöprojektet och Integrationsprojektet, båda är spännande aktiviteter som engagerar såväl inom som utom klubben.
 
Frukosten hade samlat totalt 28 deltagare varav 3 online (4 gäster). 
 
Sven rapporterade om Östersjöprojektet:
 • Vi kommer att delta i Båtmässan Allt för Sjön i mars. Tillsammans med 15 andra klubbar bemannar vi en monter på Älvsjömässan. Det blir utbildning och träning så att vi kan få bra kontakt med mässbesökarna. 
 • Ami jobbar som projektledare för Expedition Rädda Östersjön (Briggen) och deras satsning på ett större mässområde på Allt för Sjön. Bl a kommer "Östersjökontraktet" att lanseras, det ska utformas som ett frivilligt och personligt åtagande att på olika sätt främja miljöarbete för Östersjön.
 • Ett RYLA, dvs ledarutbildning för yngre yrkesverksamma, planeras för hösten 2023 med Östersjötema. Ca 25 ungdomar varav ca 15 från andra länder än Sverige ska få en tredagars utbildning i ledarskap, kombinerad med Östersjöfrågor med hjälp av bl a Briggen och Utö våtmarksprojekt.
  Se RI:s beskrivning av konceptet Rotary Young Leadership Award
 • Sven och Guje jobbar med att söka medel från The Rotary Foundation för ett s k Global Grant, vilket kan bli en stor summa till hjälp för en Rädda Östersjön-satsning. Sven påminde om att RI-presidenten Jennifer Jones gjorde tummen upp för Rädda Östersjön när hon var på Stockholmsbesök i oktober.
LÄS MER i anteckningarna från senaste kommittémötet.
 
Ami rapporterade om Integrationsprojektet:
 • Träffarna har varit mycket uppskattade och framför allt promenaderna har lockat många deltagare. De har varit ”barnvänliga” så kvinnorna har tagit med sina barn och vid fikastunden har dessa barn kunnat leka. Valet av fikaplatser har tagit hänsyn till detta och flera tillfällen har vi valt att avsluta vid lekplats. Barnen har i många fall varit mer kunniga än kvinnorna i svenska så i flera fall har de översatt till sina mödrar.
 • Fikastunderna har uppskattats mycket och där har mycket viktiga samtal genomförts.
  Vädret gjorde att vi valde inomhus och vi tror att en del av kvinnorna inte hittade till lokalen p g a bristande förståelse på kallelserna via sms och språkbrist.
 • Det är svårt att få deltagare att komma regelbundet men en kärngrupp har varit väldigt frekvent närvarande och med dessa kvinnor har mycket stark gemenskap skapats. Dessa uttrycker en stark önskan till fortsättning.
LÄS MER i rapporten om höstens verksamhet.
 
 
Tomas Brytting aviserade en höjdare i februari: Gustavsbergskören gör en Benny Andersson-konsert på Sjöliden. Mer info kommer.
 
Under Svens ledning exekverade de närvarande allsång av några julpärlor som Ami hade tryckt upp!
 
 
 
 
Vid pennan
Anders T