Publicerad av Ami Flood den 15 Oct 2021
Johan Broms berättar om utvecklingen av Bullandö under 50 år tillsammans med sin son och nuvarande VD Karl Johan. Johan berättar om hur marinan tillkom och utvecklingen fram till idag. Sen berättar Karl Johan om nuvarande verksamhet.
Familjen Broms bodde i Järna när Johan föddes och hu de hamnade på Värmdö ska han alltså berätta. Där de bodde väcktes tidigt intresset för båtar. Hans far hade en enkel segelbåt som köptes och vid transporten hem hade båten ingen dyvika och när pappans tumme i hålet blev stel så använde de istället vinkork från en vinflaska som plugg. Johan köpte en folkbåt senare från Saltsjöbaden och med den har han seglat mycket och också kappseglat. De fick så småningom en båtplats i Trosa och med det hamnade båten i direkt kontakt med skärgården istället för långa transporter ut.
 
1965 skulle den nya motorvägen dras och då familjens gård skulle ha fått vägen mellan ladugård och hus beslutade de sig för att sälja. På den tiden var försäljning av gårdar utan försäljningsskatt så de hade då en del pengar att köpa nytt för och Bullandö gård var till salu. Eftersom den hade koppling till familjen så var det är välkommet köp.
 
Nästa stora segelbåt köpte de i samma veva från Finland. Det blev en Sparkman Stevens-ritad vacker segelbåt. Familjen började sakta bygga ut sin marian genom att 1968 lägga ut 6 bojar och hyra ut dem. 1969 blev det flera och 1970 byggde de hamn och väg. Så småningom också hamnplan och en mastkran beställdes som kom dagen före upptagning och därför hastigt fick monteras. Sen fick de en BP-mack och kunde börja sälja bränsle till båtarna också. På den tiden arrangerade KSSS dagläger för segling där som Johan var instruktör för. De hyrde också ut betesmark till hästar. Sen byggde de en affär och verksamheten blev alltmer attraktiv för både båtfolk och besökare.
 
1978 genomfördes en styckningsplan av 142 tomter och detta var början av seglarbyn. Därmed behövdes också VA installeras vilket de gjorde själva. Pengarna därifrån gjorde att de kunde bygga ut marinan ytterligare. Eftersom det var en grusväg från Fagerdala så byggdes vägen ut 1978 därifrån och de kunde också få bussbolaget att ta bussen ut till Bullande vilket var en mycket viktig pusselbit. Marinan behövde också muddras vilket gjordes för 15 år sedan,
 
1986 etablerades krogen och året därefter startade Johan RTC som var båtförsäljning och också båtuthyrning.  1983 anställdes Göran Brohäll som varvschef och hans verkstad har också varit en mycket viktig del i framgången för att vara en komplett stor marina. På senare år har glassfabriken och en mängd småbutiker också etablerat sig och allt detta gör att anläggningen har en stor attraktionskraft inte bara på båtfolk utan också dagbesökare.
 
Karl Johan Broms sonen är numera VD för verksamheten och berättar om hur marinan är idag.
 
Det är Sveriges största fritidsbåtsmarina med 1400 platser (både i vatten och på land). Det finns ungefär lika stor andel motorbåtar som segelbåtar. I början var det 80% segelbåtar. Numera blir båtarna större och bredare hela tiden.
Anläggningen driftar lokaler och mark för 15 företag på marinan. De driftar också VA för ca 190 fastigheter och för marinan. Bara det ett ganska omfattande arbete. De har eget reningsverk och en avsaltningsanläggning.
Organisationen består av 7 heltidsanställda inkl VD varav 3 jobbar på kontoret och 4 ute på marinan. Under vår-sommar-höst måste de ha extrapersonel och har då 4 extra. Under sommaren anställs också ett antal hamnvärdar för gästhamnen som ofta är studenter. Vid sjösättning hanteras 400 båtar per vecka men under hösten går det åt längre tid och då har de 150 båtar per vecka som tas upp. Alla tvättas också då. Detta arbete är indelat i ett lätt och ett tungt lag. Det tunga laget tar upp båtar på max 16 tom och det lätta på max 8 ton. Säsongen tar markant slut när skolstarten är då besöksandelen sjunker. Marinan är mycket glada över det fina samarbete de har med familjen Brohäll som numera äger verkstaden. Nu är det sonen Peter Brohäll med Jeanette som ansvarar för den.
 
Marinan arrangerar fester efter varje säsong. På våren blir det ”Sjösättaren”, på sommaren är det en lunch med hamnkaptenerna och v 46 när all upptagning är klar har de ”Upptagaren” som är en fest på Sanhamns värdshus.
Under vintern så finns det en hel del underhållsarbete av maskiner, material och mark. Man bygger och reparerar.
För tre år sedan beslutades att man skulle fasa ut alla privata stöttor och ersätta det med egen unison pallning. År 2023 ska allt vara utfasat. De privata vaggor och stöttor är det mycket strul med – dels att hitta dem och att de ska vara i gott skick. Varje kvarter med båtar består av 40-50 båtar så det är lite att hålla reda på ifall man ska hitta en uppsättning av stöttor.
Man har också investerat i ett nytt datasystem som gör att personalen kan pricka av alla båtar på paddor i realtid så kunder kan se exakt när båten står uppe eller är i sjön. På sjön har de bogserbåtar som hämtar och kör ut båtarna till sina platser.
 
Framtiden är att utveckla marinan och ”mötesplatsen” Bullandö. De siktar på en till två båthallar och kommunalt vatten är på gång och ska vara klart 2022.
Men det är inte bara egen personal på marinan. Det är en stor arbetsplats så att det finns 30 åretruntanställda och sen har krogen ca 40 personal när de är igång.
 
Johan och Karl Johan avtackas med sedvanligt diplom för kampen mot polio.
Frågestund följde