Publicerad av Sven Rudberg den 06 Nov 2020
Värmdö konsthalls chef, Evelina Hedin och medarbetaren Jenny Leonardz berättar engagerat om konsthallens bakgrund och verksamhet. Detta är en reaktion på kommunens besked att de inte vill finansiera konsthallen längre, eftersom den inte ingår i kommunens kärnverksamhet.
 
Ami hälsade alla 27 lyssnare välkomna till dagens Rotarymöte och gav citat anpassade till dagens tema, Värmdö konsthall. Citaten var (ungefär) "Kreativitet är att göra misstag. Konst är att veta vilka som skall sparas" samt "Konst och skapande kan skapas var som helst och av vem som helst". 
 
Ami orienterade om klubbens verksamhet. Vi startar nu ett projekt med "frivilliga familjehem" där klubben bidrar med mentorer som möter ensamkommande tonåringar digitalt under sex månader. Idag har vi i klubben fem anmälda mentorer.
Vår planerade Rotarylunch skjuts på framtiden (på grund av Corona), men våra promenader fullföljs. Den första blir söndag den 15 november i Stavsnäs.
 
Ett ungdomsledarprojekt är på gång, gemensamt för vårt distrikt och ett till, för 25 ungdomar. Ami har initierat projektetet med sina erfarenheter från arbetet i Tensta..
 
De som ville fick skänka pengar till Rotarys katastroffond och Johan Broms påminde om dimman den 6 nov 1632 (Gustav II Adolfs dödsdag vid Lützen). Idag var vädret väsentligt bättre!
 
Jenny skröt om att kommunen håller alla mötesplatser för unga öppna. Bravo, kanske extra viktigt nu i Coronatider!!
 
Så var det dags för Evelina Hedin (chef för Värmdö konsthall) och  Jenny Leonardz (medarbetare från "kultur och fritid" på kommunen) att berätta om vikten av konsthallens verksamhet. Den öppnades 2007 och 2015 tog kommunen över verksamheten efter köpet av hamnkvarteren från Dag Landvik. Han hade ambitionen att bevara hantverkstraditionen från fabrikens glansdagar. Konsthallen var unik med sitt konsthantverk!
 
Konsthallen har tre utställningar per år och desutom några mindre. Ett "showroom" finns för lokala konstnärer. Värmdö skolor och förskolor hälsas välkomna. Årskurs sju från alla Värmdöskolor (ca 500 elever) besöker årligen konsthallen. Med gymnasiet G 20 finns samarbete.  Det finns lovverksamhet och konstnärssamtal. Verksamheten varierar starkt, allt från avancerade konstdiskussioner till ungdomsverksamhet. Ett kluster för konstverksamhet har bildats av G-studion (ca 100 konstnärer), porslinsmuseet och konsthallen. 
 
En jämförelse mellan olika konsthallar i Stockholms län visar att hallen har lägst budget (ca 3,5 miljoner per år samt 2,45 årsanställda, utspritt på 7 personer) men är den mest kända. Andra kommuner har besökt konsthallen och varit imponerade över verksamheten. Andra kommuner har kulturhus där hallarna får "draghjälp" av andra aktiviteter, men vår konsthall får dra dit besökare själv.
 
Konsthallen har en pedagogik kopplad till utställningar och konstnärer. Den bygger på "tillåtande möten" där besökarna känner sig hemma och kan fråga om vad som helst. I "workshops" i formstudion får ungdomar ge utlopp för sina upplevelser och där kan spännande saker växa fram.
 
När barnkonventionen blev lag samverkade kommunens "kultur och fritid" med konstnärer och konsthallen i ett kulturprogram som skulle ge 40 föreställningar i skolor. Ca hälften kunde genomföras innan pandemin satte stopp för verksamheten.
 
Under pandemin framkom att tonårstjejer från Värmdö mådde sämre än andra. En "konstklubb för tjejer" startades då, där professionella konstnärer ledde verksamhet kring glasgjutning, silversmide, keramik, vävning osv, varje onsdag i "workshops".
 
Under pandemins inledande skede blev formstudion fabrik för skyddsmateriel, bla  500 långärmade skyddsrockar, visir mm. Ett bra exempel på den flexibilitet som konsthallen visar.
 
Beskedet den 20 oktober, som personalen fick via media, att kommunen inte ville finansiera konsthallen längre, kom som en chock för personalen. Efter fem års verksamhet med uppskattning från kommunen och politiker, utan negativa synpunkter på verksamheten, var beskedet helt oväntat.
 
Vid invigningen 2015 pratade politiker om att" satsa på kulturen, värna om varumärket fabriken" om att "utveckla konst och kultur, värna om kulturarvet".
 
Nu skall beslut tas i kommunfullmäktige den 11 november ! Hur överleva? Kommunen vill ha oss kvar, men inte äga och driva konsthallen. Många olika manifestationen för konsthallen gör, både intenationellt, nationellt och lokalt. Privatpersoner har startat en namninsamling i hamnen som gav 2 500 underskrifter på två dagar. Många mail och synpunkter har inkommit.
 
Det finns potential att hitta andra finansiärer, men det tar tid, kanske ett och ett halvt år.  Närverk finns för att söka andra sätt för finnansiering. Dock krävs ett seriöst  engagemang från alla parter och att ge tid till detta! 
 
Evelina och Jenny blev avtackade för ett inpirerande föredrag!