Publicerad av Sven Yngve Rudberg den 11 Jun 2021
Dagens möte blev en återblick på klubbens 30-åriga historia med nedslag på ett antal år och den verksamhet som då skedde. Programmet är inspelat.
 
Ami hälsade 20 lyssnare välkomna och vi applåderade vår gäst, guvernören Claes. Efter lite skryt gav Ami dagens citat; "Den som inte känner sitt förflutna kommer heller inte att behärska framtiden".
 
Under rubriken "Värmdö Skärgårds Rotaryklubb 30 år. Då och nu" filosoferade Ami om kjlubbens verksamhet, till ett antal bilder från några utvalda år. Programmet finns inspelat och återfinns på vår hemsida. Det bör ses i sin helhet, fyllt av nostalgi och glada minnen för många av oss. Mot slutet visades bilder som visar hur medelåldern för våra medlemmar stigit för nästan varje år.
 
Efter Amis berättelse talade Tomas om det kommande året och Sven fyllde på om ett stort Östersjö-projekt som kan bli en viktig del i nästa års program.
 
Vår guvernör gratulerade klubben till de 30 åren och hyllade Ami och vår klubb som föredömen för andra (inte minst den av Anders T ledda elektroniska verksamheten..). Den planerade diskussionen med medlemmar om det kommande året hann vi inte med. Detta löser Ami med en enkät som blir ett ingångsvärde för Tomas inför planeringen för nästa år.
 
Vid pennan, Sven.
 
 

Se det inspelade mötet här - exposé över 30 års verksamhet: