Publicerad av Sven Yngve Rudberg den 25 Sep 2020
Årets Franzénstipendiat, Peter Bergman, utsågs av vår kommitté, bestående av Ingrid, Lars Jerhammar och Johan (Ingrids man) samt en representant från kommunen. Peter är en välkänd konstnär, verksam sedan länge på Värmdö. En omfattande motivering upplästes av Ingrid vid den ceremoni (i en mindre skara) som avhölls på Kattholmen när stipendiet utdelades.
 
Peter berättade om sin konst, om vad konst är, samt visade många bilder på sina alster.
 
Vi, 22 medlemmar och gäster som lyssnade vid frukostmötet, fick först se en film från det högtidliga utdelandet av stipendiet på Kattholmen. Filmen inleddes med "vår (Franzéns)" tavla från Stora Nassa (klicka på bilden):
 
 
 
Tavlan finns alltjämt till försäljning för att finansiera vårt stipendium!
Motivering till att dela ut Franzénstipendiet till Grafikern/konstnären Peter Bergman, Djurhamn-Värmdö 2020
Peter Bergman född 1947 har genom sitt engagemang för Stavsnäs- Djurö och Värmdö konstnärer utvecklat konst och kulturengagemanget både lokalt ute i Stavsnäs och för hela Värmdö. Peter har använt sin grafiska kunskap i scenografier för olika teateruppsättningar på Värmdö. Inom konsten skapar han i akvarell, tempera och blandteknik. Han arbetar ofta i en abstrakt naturlyrik, där ljuset är närvarande i skuggorna. Deltar och är engagerad i Värmdö konstrunda och höstsalong. Ansvarar för konstutställningar på Byskolan i Stavsnäs. Sitter i styrelsen för Värmdö konstnärer där han har ett stort engagemang att driva verksamheten framåt, bidrar med sin kompetens till marknadsföring och affischering där hans grafiska konstnärskap används. Peter är en entusiasmerande person med många kulturella järn i elden! Att titta in i ögonen som är framtiden är ett spännande inslag i hans konstnärskap! Peter är en eldsjäl i sin kulturella gärning för Värmdö!

Värmdö Skärgård Rotaryklubb den 24 september 2020
Nomineringskommittén
Ingrid Sjöbeck, ordförande
Lars Jerhammar, konstnär/grafiker
Jasmine Farid, ordförande kulturrådet region Värmdö
Johan Sjöbeck, Kulturvetare
 
Peter kände sig mycket hedrad över stipendiet nu när konstnärerna kämpar i det stålbad som Corona orsakat. Här nämnde Peter både uppgivenhet och förtvivlan bland kollegor. Han upplevde dock ett sug efter konst idag och nu återstartas det så smått på den fronten.
 
Peter inledde med att tala om vad konst är;
- Känsla                            Vi berörs och intensiteten i konsten är avgörande
- Estetik                            Ser det vackert ut? Vill jag ha den i mitt hem?
- Skicklighet                     en teknisk begåvning
- Intellektuell stimulans    utmanar oss, får oss att reflektera
- Kreativitet                       orginellt, nyskapande. Bra konst kan ligga före samhällsutvecklingen
 
Konst är ett sätt att tänka och gestalta något, att ge mening......
 
Peter arbetar mycket i "tempra" och kan uppleva sin konst som "frusen musik". Han visade oss ett flertal av sina alster;
- rebus, blåtand, kruka, kärl, sauna, ljusglimt, Ruth, synrand, fotbild, havskänsla, stambyte (konstverk) m.m. samt olika lerfigurer/statyer, bl.a. en ängel. Peters fru är keramiker och har medverkat vid skapandet av de olika lerfigurerna. Vi fick uppleva många fångande och uttrycksfulla namn på tavlor och figurer!
 
Peter nämnde att en medellön för en konstnär är 13 000:- vilket gör det svårt att leva på sin konst. Peter är aktiv konstnär sedan 1972 och har blandat måleri med formgivning och arbete i hemtjänsten. 1992, efter miljökonferensen, var han med och skapade en film som visades som avslutning på hans framträdande. Han har målat och formgivit olika affischer till teater och balett men även till Hamburger Börs. I fjol jobbade han med "Ryssen" i byskolan vid Stavsnäs. Det blev intressanta projektioner från dåtidens rysshärjningar till dagens nättroll! Nu jobbas det på "Jeppe på berget" som snart kommer på byskolan.
 
Enligt Peter bevarar kulturen det mänskliga i samhället. Han hoppas på en konstsalong i november här ute på Värmdö, när vi kan få uppleva detta.
 
Peter skapade för några år sedan en miljöutställning om "slösarsamhället" och hur vi skall förstå vår globala miljö. Den "vandrade runt" i 6-7 större städer i Sverige och uppmärksammades bl.a. i TV, på "Rapport"(ett inslag vi fick se). Filmen från miljökonferensen, med spännade bilder,  visades nu också som avslutning.
 
Vid frågestunden efter Peters framträdande betonades att bedömningen av konst är upp till betraktaren. Kanske är "känslan" det viktigaste, hur man upplever konsten. Kritiker filosoferar ibland och gör det invecklat och jobbigt! Bäst är, enligt Peter, att hålla sig borta från kritiker....
 
Peter gjorde ett mycket uppskattat framträdande som applåderades varmt som avslutning. Nu hoppas vi att Peter kan medverka i nästa år kommitté för att utse Franzénstipendiaten.
 
Nästa vecka skall vi ägna oss åt "solenergi"!!
 
Vid pennan; Sven
 
 
Läs om John-Erik Franzéns Rotarystipendium och om tavlans tillkomst på klubbwebben: Om oss/Franzénstipendiet.