Publicerad av Anders Kron den 14 Jun 2024
Gustavsbergs församling är trångbodd och tvingas begränsa aktiviteter. Byggprojektet ska ge mer yta och nytta till den mångfacetterade verksamheten, samtidigt som upplevelsen av en större byggnad måste anpassas till platsens kulturvärden.
 
Presidenten Sven hälsade välkommen. Närvaro totalt 19 st varav tre gäster. Vi applåderade för våra gäster.
 
Skryt: Ami om att tillsammans med sambon ha gått på byggnadsvårdsläger och Guje om att ha träffat vår tidigare medlem James Tersmeden (som hälsar), vars fru Gunilla är inkommande president i Mariefreds Rotaryklubb.
 
Sven berättade att det varit ett styrelsemöte i måndags och att man där gått igenom och utvärderat årets verksamhetsplan.
 
Grillkvällar i sommar blir torsdagarna den 4 juli, 25 juli och 15 augusti.
 
Därefter var det dags för Anders B att presentera dagens föredragshållare Elisabeth Magnusson Rosengren, kyrkoherde i Gustavsbergs församling och konsulten Jan Åke Henriksson.
  • Elisabeth gav oss en bakgrund och historia kring kravet på en ny församlingsgård.
    • Församlingen ökar i antal medlemmar och verksamheten i församlingen ökar ännu mer vilket gör att man i dagsläget slår i taket vad gäller lokaler. Dessutom finns en ambition i verksamhetsplanen att vara ännu mer öppen och inbjudande
    • Planerna på en ny församlingsgård har pågått sen 2016.
  • Jan-Åke berättade hur detta var tänkt att lösas. Området kring Kyrkettan är kulturminnesmärkt och därför att det svårt med nybyggnation. Ändå har man lagt förslag på en tillkommande byggnad där man i val av material mm har tagit stor hänsyn till den omkringliggande miljön. Förslaget har fått ett positivt mottagande av länsstyrelsen men ett negativt från omkringliggande grannar.
  • Förslaget ska nu ut på samråd och kommer med all sannolikhet att överklagas. Om dessa inte går igenom så skulle en ombyggd församlingsgård kunna stå klar om tre år.
  • Salen där rotaryklubben har sina möten kommer att rivas under byggtiden men man räknar med att vi ska kunna husera i en annan lokal.
  • Om och tillbyggnaden kommer att finansieras av Gustavsbergs församling.
Elisabeth och Jan Åke avtackades av Anders B med ett sedvanligt diplom.
Sven önskade alla en trevlig sommar.
 
Nästa möte den 30 augusti äger utdelning av Franzén stipendiet rum.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K