Publicerad av Anders Tihkan den 25 Nov 2022
Hur klarar du ett längre strömavbrott? Hur klarar samhället allvarliga störningar eller kriser? Läs mer om vad du kan göra för att vara beredd.

 

Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstaterande att det idag är de 25 november och att det är Katarina som har namnsdag. Vi har en Katarina i klubben men hon var inte närvarande så därför gratulerades Elisabeth retroaktivt. Vi gratulerade också Wanja som har Katarina som andranamn. En applåd för båda två.

Historiskt så återlämnade John Lennon denna dag 1969 en medalj han fått av drottningen, i protest mot Vietnamkriget.

Dennis konstaterade att vi var 23 närvarande varav fyra online. Vi applåderade som vanligt för gästerna (idag fyra st).

Dagens skryt:

 • Dennis berättade om sin hunds narkotikarus (marijuana från skogen!).

 • Ami berättade att hon hade hjälpt att röja 25 nedfallna träd i sitt bostadsområde.

 • Per-Ola informerade om klubbmästeriets planer, bl a besök på muséetVrak i vår.

Dennis informerade om lotteriet med de höga vinstchanserna.

Anders K informerade om att julkort mm från Rotarys U-landsfond har kommit.

Bosse berättade att Gisela Jerhammar, hustru till vår tidigare medlem Lars, har gått bort.

Därefter var det dags för Elisabeth att presentera dagens föredragshållare Jan-Olof Johansson från frivilligorganisationen Försvarsutbildarna.

 
 • Jan-Olof har erfarenhet från såväl militär som civil krisberedskap.
 • Berättade om organisationen av svensk krisberedskap.
 • Definierade ett antal begrepp, såsom: kris, försvar, försvarsbeslut, totalförsvar etc.
 • Informerade om den nya krisberedskapslagen.
 • Berättade om hemvärnets roll och uppgifter.
 • Konstaterade att Sverige är geografiskt stort och glesbefolkat, vilket gör det dyrt att försvara.
 • Konstaterade att det pågår ett ständigt cyberkrig.
 • Pågår gemensam operativ planering med Finland.
 • Slutligen konstaterade Jan-Olof att han kände sig tryggare idag än 2013, pga ett ökat krismedvetande.

En av de viktigaste informationskällorna är krisinformation.se och alla preppare bör särskilt kolla sidan om hemberedskap (bilden till vänster)! 

Mer info finner du via Jan-Olofs länksamling nedan.

 

Anders avslutade med att önska alla en trevlig helg.

Vid pennan och tangenterna

Anders K & Anders T

 

 

Jan-Olofs länksamling

 
 
Bra länkar från min föreläsning "För Din Säkerhet"
 
Krisinformation
 
MSB
 
Digital brevlåda
 
Spärra adressändring
 
 
 
Testa Id kapning
 
Försvarsutbildarna
 
För din beredskap
 
 
Informationsfilmer 
 
Frekvenser
 
Bra-att-ha-butik
 
 
Viktiga appar
Gå in i Play Butik (Android) eller AppStore (Apple) och Ladda ner.
 
Sök appnamn:
 • Krisinformation
 • 112 SOS